Strona główna Blog Porady HR 2013 – rok komunikacji wewnętrznej

2013 – rok komunikacji wewnętrznej

komunikacja wewnętrzna

Niedawno zorganizowaliśmy webinar na temat komunikacji wewnętrznej. Omówiliśmy rolę komunikacji w firmie, dostępne kanały oraz kryteria ich wyboru, a także praktyki godne naśladowania oraz najczęściej popełniane błędy.

Uczestnicy wirtualnego spotkania na żywo dyskutowali o tym, dlaczego tak ważne jest, aby komunikacja była procesem dwustronnym, wymieniali się doświadczeniami na temat wyboru narzędzi i dostosowania ich do specyfiki firmy. Zastanawialiśmy się też wspólnie, jak pokonać opór przed wdrożeniem komunikacji oraz jak skutecznie dotrzeć do pracowników i zachęcić ich do aktywnego korzystania z dostępnych kanałów.

Przeprowadzona podczas webinaru ankieta wykazała, że  kluczowe funkcje komunikacji wewnętrznej to poprawa efektywności oraz budowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy:

Dziękuję wszystkim uczestnikom za bardzo ciekawą dyskusję i zapraszamy na kolejne webinary już w nowym roku.

Osobom zainteresowanym, jak wygląda komunikacja wewnętrzna w Grupie Pracuj polecam wywiad z Urszulą Zając-Pałdyną, specjalistą ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w naszej firmie.

Julia Matulewicz
Konsultant ds. Projektów
eRecruitment Solutions