Strona główna Blog Rekrutacja zgodna z prawem Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – podsumowanie pierwszego spotkania

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – podsumowanie pierwszego spotkania

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej w sprawie opracowania Kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji. Wydarzenie odbyło się 31 stycznia br w Warszawie, w siedzibie organizatora inicjatywy. Nad przebiegiem spotkania czuwał Partner Merytoryczny Kodeksu – GKK Gumularz Kozieł Kozik, a także przedstawicielka patrona inicjatywy – Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Na miejsce spotkania przybyli członkowie grupy roboczej, w tym przedstawiciele różnych podmiotów z branży rekrutacyjnej m.in. pracodawców, agencji zatrudnienia, organizacji i stowarzyszeń. Nie zabrakło także ekspertów ze strony organizatorów inicjatywy.

Fakt, że do projektu zgłosiło się zróżnicowane grono osób napawa optymizmem w kontekście pracy nad Kodeksem. Dzięki temu będziemy mogli kompleksowo podejść do tematu ochrony danych w rekrutacji, dokładniej przeanalizować sytuację rekrutujących na rynku i zidentyfikować problemy związane z ochroną danych, a co najważniejsze uwzględnić w Kodeksie szerokie spektrum rozwiązań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych w rekrutacji. Naszym celem jest wypracowanie materiału, który będzie zawierał konkretne propozycje rozwiązań najczęściej pojawiających się problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach rekrutacyjnych. Zależy nam na tym, aby było to praktyczny poradnik zrozumiały dla każdego – zaznacza Julia Urbańska z eRecruiter, przedstawicielka inicjatora projektu.

Premiera wyników badania „RODO w rekrutacji”

Spotkanie zainaugurowała prezentacja wyników badania „RODO w rekrutacji”*. Celem badania było sprawdzenie:

  • w jakim stopniu pracodawcy są świadomi nadchodzących zmian i gotowi na dostosowanie się do nowych wymogów,
  • jakie są praktyki i przyzwyczajenia kandydatów przy aplikowaniu na oferty pracy, a także w jakim stopniu kandydaci są świadomi regulacji prawnych dot. przetwarzania danych w procesach rekrutacyjnych.

Dodatkowo, wyniki badania stanowić będą wsparcie zespołów roboczych na drodze do zidentyfikowania obszarów koniecznych do uwzględnienia w ramach Kodeksu. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z premiery wyników badania:

Deklaracja współpracy na rzecz opracowania Kodeksu

Prezentacja zakończyła się zaproszeniem członków grupy roboczej do podpisania deklaracji współpracy na rzecz stworzenia Kodeksu ochrony danych osobowych dla branży rekrutacyjnej. Swoje podpisy na dokumencie złożyli zarówno członkowie grupy roboczej, jak i partnerzy merytoryczni – radcowie z GKK Gumularz Kozieł Kozik, patron inicjatywy – SAZ oraz przedstawiciele inicjatorów opracowania Kodeksu – Pracuj.pl i eRecruiter.

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - porozumienie

 

Czym są branżowe kodeksy postępowania – wykład partnera merytorycznego

Druga część spotkania rozpoczęła się od wykładu partnera merytorycznego, który nakreślił uczestnikom czym są kodeksy postępowania i w jaki sposób mogą wesprzeć podmioty w branży rekrutacyjnej w przestrzeganiu obowiązków wynikających z RODO. Prowadzący opowiedzieli o tym, jakie jest znaczenie kodeksów postępowania na gruncie rozporządzenia, a także o tym, co powinien zawierać dokument i jakie obszary powinien identyfikować z uwzględnieniem specyfiki branży rekrutacyjnej.

Relacja wideo z wykładu dostępna jest poniżej:

Dyskusja i podział prac w ramach zespołów roboczych

W ostatniej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i zaadresowania swoich pomysłów dot. pracy nad Kodeksem. Po zakończeniu dyskusji członkowie grupy roboczej zostali podzieleni na cztery zespoły robocze, z których każdy posiada facylitatora ze strony organizatora, koordynującego prace. Zadaniem zespołów było rozdzielenie pomiędzy siebie zagadnień, które powinny znaleźć się w Kodeksie oraz dalsza dyskusja.

Spotkanie, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, potwierdziło potrzebę stworzenia Kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji. Wstępna lista zagadnień kluczowych dla rekrutacji, którą zarysowaliśmy w trakcie tego wydarzenia, uzasadnia także wyodrębnienie tej problematyki z całości zagadnień HR. Jako partner merytoryczny prac nad Kodeksem jesteśmy ogromnie ciekawi, jak będzie się rozwijała współpraca w ramach zespołów. Jednocześnie cieszymy się, że na udział w projekcie zdecydowało się wiele organizacji branżowych, gdyż w naszej opinii ich wiedza i doświadczenie będą nieocenionym wsparciem projektu. – podkreśla dr Mirosław Gumularz – Radca Prawny, przedstawiciel GKK Gumularz Kozik Kozieł

Cieszymy się, że mieliśmy okazję spotkać się gronie tak zaangażowanych osób, zainteresowanych wspólnym opracowaniem Kodeksu ochrony danych osobowych dla branży rekrutacyjnej. Liczymy na dalszą owocną współpracę i z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania, które odbędzie się już na początku marca.

 

*Badanie „RODO w rekrutacji” zostało przeprowadzone przez eRecruiter i Pracuj.pl metodą ankiet online na grupie 618 specjalistów aplikujących na oferty pracy w ostatnim roku oraz 720 osób zaangażowanych w prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Badanie zrealizowano w styczniu 2018 roku.

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Senior Digital Marketing Specialist, koordynator inicjatywy "Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji"