metody rekrutacji i selekcji kandydatów, wnioski z badania

wykres wskazujący, co kandydaci biorą pod uwagę przed podjęciem pracy w firmie