obowiązki informacyjne wobec kandydata

obowiązki informacyjne wobec kandydata, klauzula informacyjna, jak powinna wyglądać klauzula informacyjna dla kandydata zgodnie z RODO