Strona główna Blog Candidate Experience Przyjazny od samego początku

Przyjazny od samego początku

pracodawca przyjazny od początku

W Polsce dopiero zaczynamy mówić o przyjaznej rekrutacji i dbaniu o wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji, ale w Stanach Zjednoczonych firmy mogą już startować w konkursie, w którym nagradzane są najlepsze praktyki w tym zakresie.

Organizacja The Talent Board w bardzo szczegółowy sposób bada zgłoszenia firm ubiegających się o tytuł CandE Award, zwracając uwagę na to, że dbanie o dobre relacje z kandydatami zaczyna się w momencie pierwszego kontaktu z firmą. Firma aspirująca do tej nagrody już na etapie strategicznego zarządzania powinna mieć opracowany plan komunikacji tzw. prospektami, czyli osobami, które potencjalnie mogą stać się pracownikami firmy, a często również jej największym kapitałem.

To ważne, bo jak wynika z badania „Candidate Experience 2012”, ponad połowa ankietowanych kandydatów (53%) wskazała na swój wcześniejszy związek z firmą, do której potem aplikowała. Co piąty miał z nią do czynienia jako konsument, a w przypadku 17% badanych ktoś z ich rodziny lub przyjaciół był zatrudniony u danego pracodawcy.

Widać zatem, że budowanie wrażenia kandydatów i przyciąganie ich uwagi zaczyna się już na etapie tworzenia dobrego wizerunku firmy jako pracodawcy. Jednak nawet marka mogąca poszczycić się dobrymi wskaźnikami Employer Branding, nie może zapominać o sprawach, które mogą zniechęcić talenty do wzięcia udziału w rekrutacji.

Na początek warto sprawdzić czy nasza strona Kariery jest atrakcyjna, a przede wszystkim zawiera niezbędne dla kandydatów informacje. To podstawa, bo jak pokazują dane z ww. badania, nawet mimo dynamicznego rozwoju social media, z tego źródła informacji o ofertach pracy korzysta najwięcej, bo aż 3 ankietowanych. I nie jest o tylko trend zauważony w USA. Jak bowiem pokazują dane z badania Pracuj.pl „Kandydat 2012 strona Kariery to drugie po portalach pracy najpopularniejsze źródło wiedzy o pracodawcach. Warto zatem sprawdzić czy naszą stronę Kariery łatwo odnaleźć na stronie głównej firmy i czy faktycznie jest ona użyteczna dla szukającego pracy – czy odnajdzie w niej opis kolejnych kroków w procesie rekrutacji, a także czy może dzięki niej wysłać do nas aplikację spontaniczną. Dzięki temu kandydat będzie miał poczucie, że firma jest otwarta na relacje z aplikującymi, a my jako rekruterzy nie narazimy się na setki tych samych pytań, a być może nawet, przy okazji, trafi nam się wyjątkowy talent.

Marcin Sieńczyk
Managing Director
eRecruitment Solutions

 

CTA_CX 2