z poszanowaniem opinii kandydata

szacunek do kandydata