Strona główna Centrum Prasowe Branża rekrutacyjna bierze RODO w swoje ręce. Powstanie Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji

Branża rekrutacyjna bierze RODO w swoje ręce. Powstanie Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji

Już niedługo podmioty z branży rekrutacyjnej zyskają cenne wsparcie w prowadzeniu rekrutacji zgodnej z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dzięki inicjatywie Pracuj.pl – czołowego serwisu pracy w Polsce, oraz eRecruitera – dostawcy najczęściej wykorzystywanego systemu do rekrutacji, podmioty z szeroko rozumianej branży rekrutacyjnej spotkają się, by wspólnie opracować kodeks postępowania administratorów danych osobowych, czyli „Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji”. Nad pracami czuwać będzie patron merytoryczny inicjatywy GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.

RODO wywołuje niepokój u rekrutujących

Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), które zacznie być stosowane w Polsce od 25 maja 2018 r. gruntownie modyfikuje obecny system ochrony danych osobowych. Nowe przepisy wymuszą szereg zmian w dotychczasowym podejściu do prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w tym głównie do pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych kandydatów. Do zmian zaliczyć można np. rozszerzenie obowiązku informacyjnego względem kandydatów, poszerzenie zakresu praw kandydatów w dostępie do swoich danych oraz nowe zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Nowe przepisy niejednokrotnie wywołują niepokój u rekrutujących, a także generują wiele pytań po stronie pracodawców, dotyczących tego, jak prawidłowo rekrutować, aby nie narażać się na dotkliwe sankcje.

Rozporządzenie umożliwia uściślanie przepisów w ramach branży

RODO oparte jest o system tzw. risk based approach wymagający identyfikacji ryzyk i wdrożenia adekwatnych środków. Jednocześnie nie uściśla tych środków pozostawiając w tym zakresie swobodę. Rozporządzenie zawiera jedynie ogólne wytyczne, które nie precyzują szczegółowych mechanizmów ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach czy sektorach. Stąd wiele wątpliwości i obaw po stronie podmiotów w branży rekrutacyjnej – tłumaczy dr Mirosław Gumularz, radca prawny z GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.

W przepisach RODO przewidziano jednak możliwość stworzenia kodeksów postępowania dla poszczególnych branż, których celem jest doprecyzowanie postanowień rozporządzenia, szczególnie w zakresie rekomendacji środków technicznych i organizacyjnych służących realizacji wymogów RODO np. w zakresie bezpieczeństwa danych. Co ważne, zgodnie z RODO, stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania będzie istotnym elementem dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków.

Kodeks będzie cennym wparciem podmiotów w branży rekrutacyjnej

Zbliżające się zmiany sprawiły, że spółki z Grupy Pracuj tj. czołowy serwis pracy – Pracuj.pl oraz dostawca najczęściej wykorzystywanego narzędzia do rekrutacji – eRecruiter (inicjatorzy projektu), liderzy w branży HR, przy współpracy z GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni (partner merytoryczny) postanowili udzielić wsparcia podmiotom branży rekrutacyjnej i opracować „Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji”.

Jak mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl:

– Zmiany prawa, z którymi przyjdzie się zmierzyć wszystkim podmiotom związanym z rekrutacją pracowników, wywołują obecnie niemało emocji. Jesteśmy zdania, że wpłyną one pozytywnie na jakość i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, ale żeby tak się stało, trzeba się odpowiednio przygotować. Jako lider na rynku usług rekrutacyjnych poczuliśmy się w obowiązku odpowiedzieć na potrzeby rekrutujących, w tym również naszych Klientów i zainicjować dyskusję o podstawach działania w nowych realiach prawnych. Jesteśmy przekonani, że powstanie kodeks dobrych praktyk, który będzie wsparciem dla osób rekrutujących.

– Naszym celem jest wypracowanie dokumentu, który zidentyfikuje najistotniejsze problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych na etapie rekrutacji i określi ich dozwolone ramy w obrębie regulacji ochrony danych osobowych. Mając na uwadze realia prowadzenia procesów rekrutacyjnych na polskim rynku chcemy, aby powstający kodeks uwzględniał także nowoczesne metody rekrutacji związane m.in. z wykorzystaniem profilowania czy biometrii, które w obecnej sytuacji również wywołują wiele emocji po stronie rekrutujących – dodaje Adam Wielebski, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter.

Zamierzonym efektem prac będzie zatwierdzenie dokumentu przez GIODO, co potwierdzi rangę prawną dokumentu.

Każdy ma szansę uczestniczyć w projekcie

Inicjatorom prac nad kodeksem zależy, aby dokument był efektem pracy szeroko rozumianej branży rekrutacyjnej, dlatego zachęcają do współpracy różne grupy zainteresowanych podmiotów. Zarówno organizacje zrzeszające przedsiębiorców – pracodawców, w tym w ramach branży rekrutacyjnej (fundacje, stowarzyszenia, etc.), jak i indywidualne osoby – specjalistów branży rekrutacyjnej – zainteresowane tworzeniem „konstytucji dla branży rekrutacji”.

Pierwsze spotkanie robocze planowane jest już w styczniu 2018 roku. Celem spotkania będzie określenie ram współpracy branży rekrutacji, stworzenie grup roboczych oraz harmonogramu prac. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w opracowywaniu tego dokumentu lub chcące monitorować postęp prac nad kodeksem, mogą zgłosić się za pośrednictwem strony www.RODOwrekrutacji.pl. Informacje o postępach prac będą systematycznie publikowane na stronie. Ze względów organizacyjnych o udziale indywidualnych podmiotów w spotkaniu organizacyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

eRecruiter_Kodeks_ochrony_danych_osobowych_IP (doc)