Strona główna Centrum Prasowe Innowatorzy nauki ze-rekrutowani

Innowatorzy nauki ze-rekrutowani

Zakończył się nabór zgłoszeń do drugiej edycji „Top 500 Innovators”, największego programu szkoleniowego dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników. Do naboru Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykorzystało nowoczesne narzędzie do rekrutacji on-line.

Program skierowany jest do kadry naukowej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe. Naukowcy wyjeżdżają na zagraniczne staże do najlepszych uczelni świata, gdzie pracując w wybranych organizacjach zbierają doświadczenia w zakresie komercjalizacji wyników badań. Uczestnicy programu przyglądają się też działaniu zagranicznych firm, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz wzbogacają swoje pomysły na prowadzenie badań naukowych.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu wzięło udział 40 naukowców, którzy trafili na staż w Stanford University w sercu Doliny Krzemowej. Do obecnej, drugiej edycji, zgłosiło się 128 kandydatów z wyższych uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii w całej Polsce. Z tych osób komisja zakwalifikowała do następnego etapu 93 osoby, z których ostatecznie wyłoniono 37 finalistów reprezentujących 27 instytucji naukowych z całej Polski. W 2013 roku wyjadą oni na  najlepsze uczelnie świata, aby odbyć dwumiesięczny program stażowo-szkoleniowy.

Po raz drugi rekrutacja do „Top 500 Innovators” została przeprowadzona przy wsparciu elektronicznej aplikacji do rekrutacji eRecruiter. Naukowcy chcący wziąć udział w programie musieli najpierw wypełnić on-line formularz rekrutacyjny wpisując swoje dane osobowe, informacje o badaniach, które prowadzą, oraz w kilku zdaniach opisać swoją motywację do udziału w programie. eRecruiter ułatwił też rekrutującym do programu selekcję nadesłanych zgłoszeń i zaproszenie do kolejnego etapu najlepszych kandydatów.

Załączniki:

2012-08-10_eRecruiter_dla_Ministerstwa_Nauki (doc)