Nowa rola HR-owca

Od rekrutera do stratega i partnera – tak według specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi ewoluować będzie rola osoby odpowiedzialnej za kapitał ludzki w firmie. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie marki eRecruiter, w tym procesie niebagatelną rolę odegrają nowoczesne technologie wspierające zarządzanie rekrutacją.

HR, jak nigdy wcześniej, jest coraz bliżej funkcji zarządczych. Zasoby ludzkie to najważniejszy kapitał firm, więc również specjaliści z tego obszaru muszą myśleć strategicznie i mierzyć się z konkurencją. – Nie jesteśmy już odseparowanym podmiotem, który głównie segreguje sterty CV i prowadzi teczki pracowników. Jesteśmy świadkami ewolucji działu, który kiedyś dostarczał jedynie określone usługi,
a dziś ma być partnerem, który będzie wspierał kierownictwo firmy w podejmowaniu decyzji i dostarczał najlepszych rozwiązań w konkretnych sytuacjach.
Mamy być blisko biznesu, co również oznacza, że angażujemy biznes w procesy HR-owe i odwrotnie – podkreśla Agnieszka Bieniak, menedżer działu zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Pracuj Solutions.

Jednak strategiczne podejście do roli HR, szukanie najlepszych i innowacyjnych rozwiązań, a także realizacja polityki kadrowej wymaga na co dzień ogromnego zaangażowania i czasu, którego gros HR-owcy przeznaczają przede wszystkim na rekrutację nowych pracowników. Jak jednak wynika z ostatnich badań przedstawicieli tej profesji, rozwiązanie tego problemu widzą oni w wykorzystaniu nowoczesnych systemów do zarządzania rekrutacjami on-line (tzw. ATS-ów). Aż 92% badanych, którzy korzystają z systemu eRecruiter, odpowiedziało, że głównym powodem jego wdrożenia była potrzeba narzędzia przyspieszającego proces zbierania i selekcji aplikacji kandydatów. Większość zapytanych HR-owców (80%) potwierdziła też, że od kiedy korzystają z systemu, znacznie mniej czasu poświęcają na przeglądanie dokumentów aplikacyjnych, a proces rekrutacji jest szybszy (67% wskazań).

Co jednak najciekawsze, aż ponad połowa ankietowanych (54%) wskazała, że dzięki zastosowaniu systemu do rekrutacji on-line mają więcej czasu na inne zadania HR. Widać zatem, że kwestia odciążenia specjalistów HR od codziennych obowiązków wynikających z procesu rekrutacji i poświęcenie się innym, bardziej strategicznym zadaniom, jest dla nich bardzo istotna – mówi Marcin Sieńczyk z firmy eRecruitment Solutions, która jest pomysłodawcą i producentem systemu eRecruiter.

Informacje o badaniu: Badanie przeprowadzone na zlecenie eRecruitment Solutions, metodą ankiety dostępnej on-line w dniach 20-30.11.2012. Ankietę wypełniło 180 klientów, którzy korzystają z systemu eRecruiter.

 

Załączniki:

2013-01-15_Nowa rola HRowca (doc)