Strona główna Centrum Prasowe Pracodawcy zapominają o odrzuconych kandydatach

Pracodawcy zapominają o odrzuconych kandydatach

Ponad połowa zapytanych kandydatów (57%) uważa, że pracodawcy w Polsce nie dbają o relacje z nimi – tak wynika z badania „Candidate Experience” przeprowadzonego przez eRecruiter. Co czwarty rekrutowany nie otrzymuje żadnej odpowiedzi o przebiegu rekrutacji (23%), a co drugi nigdy nie dowiedział się, czemu nie został zatrudniony (55%). W opinii przedstawicieli eRecruiter, inicjatora Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, większość firm nie liczy się z tzw. kandydatami odrzuconymi i nie ma świadomości, że to może mieć negatywny wpływ na kolejne rekrutacje oraz wyniki biznesowe całej firmy.

Większość zapytanych przez nas rekruterów zdaje sobie sprawę z tego, że troska o dobre relacje z kandyda­tami jest istotnym elementem ich pracy. Ponad 2/3 z nich deklaruje, że dba o współpracę z kandydatami na wszystkich etapach rekrutacji. Z drugiej strony, aż jeden na czterech rekruterów skupia się tylko na kandydatach, którzy przeszli do finalnego etapu rekrutacji. To oznacza, że przed naszymi pracodawcami jest jeszcze wiele do zrobienia w obszarze candidate experience. Szczególnie, jeśli przyjrzymy się, jaką opinię na ten temat mają sami zainteresowani – mówi Marcin Sieńczyk, Business Development Director w eRecruiter.

Kandydat i pracodawca poróżnieni, ale widać poprawę

Na podstawie wyników badania eRecruiter wyraźnie widać duży rozdźwięk pomiędzy pracodawcami a kandydatami w kwestii dbania o relacje. Podczas gdy aż 68% przedstawicieli firm deklaruje, że jest to istotny obszar procesu rekrutacyjnego, tylko 29% zapytanych kandydatów uważa, że rzeczywiście tak jest. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wynik jest lepszy o 6 p.p.

Andrzej Wątrobiński, Dyrektor Działu Personalnego w Fiege, podkreśla, że pracodawcy coraz mocniej angażują się w działania na polu candidate experience, ponieważ zaczynają dostrzegać ich wymierne korzyści biznesowe.

Proces rekrutacyjny bardzo często jest pierwszym kontaktem kandydata z firmą, jeżeli marka przed­siębiorstwa nie jest znana, i sposób traktowania przekłada się na wyobrażenie tej osoby odno­śnie wewnętrznej organizacji firmy, jak i wartości przez nią reprezentowanych. Ten efekt przekłada się na tworzenie więzi z marką przedsiębiorstwa i w konsekwencji przekłada się na prefe­rencje zakupowe kandydata – mówi przedstawiciel Fiege.

Większą dbałość o kandydatów widać także na poszczególnych etapach rekrutacji. 72% osób, które starały się o pracę, odpowiedziało, że otrzymało od firmy informację potwierdzającą otrzymanie przesłanej aplikacji – jest to wynik o 15 p.p. lepszy niż w pierwszej fali badania. Pracodawcy częściej pamiętają także o odrzuconych kandydatach. Ponad 1/3 zapytanych kandydatów została poinformowana o odrzu­ceniu ich z procesu rekrutacji (+ 11 p.p.). Niestety, wciąż 1 na 4 kandydatów nie otrzymuje żadnej informacji o przebiegu rekrutacji.

Brak kontaktu z kandydatem odrzuconym

Aż 7 na 10 zapytanych pracodawców nie utrzymuje żadnego kontaktu z kandydatami, którzy nie przeszli do finalnego etapu, a jedynie zachowuje ich dane w bazie. Tylko 23% firm informuje osoby, które nie zostały u nich zatrudnione, o kolejnych rekrutacjach. Dla kandydatów bardzo ważna jest również informacja zwrotna na temat tego, dlaczego nie zostali przyjęci na stanowisko pracy, na które aplikowali. Niestety, ponad połowa zapytanych nie otrzymała żadnej odpowiedzi dotyczącej powodów nieprzyjęcia (55%). Tylko 1/3 rekrutowanych chociaż raz otrzymała taką wiadomość, a w niej informacje o mocnych i słabych stronach kandydata i o tym, nad czym powinien on jeszcze popracować.

Relacje z kandydatami odrzuconymi to pięta Achillesa działań pracodawców w obszarze candidate experience. Niestety, jeszcze większość firm w Polsce nie ma żadnej strategii na budowanie relacji z tzw. kandydatami odrzuconymi i nie jest świadoma, że odpowiednio zarządzana baza może ułatwić im przyszłe rekrutacje – mówi Marcin Sieńczyk z eRecruiter.

Więcej informacji dotyczących obszaru candidate experience, szczegółowe wyniki badania opinii kandydatów i pracodawców oraz komentarze przedstawicieli branży HR znajdą Państwo w raporcie z drugiej edycji badania Candidate Experience „Źle potraktowany kandydat to utracony klient”. Bezpłatny raport jest dostępny na stronie: http://raport-cx.erecruiter.pl/.

Załączniki:

2015-06-10-Pracodawcy zapominają o odrzuconych kandydatach_IP (doc)