Strona główna Centrum Prasowe Praktyki rekruterów odbiegają od oczekiwań kandydatów do pracy

Praktyki rekruterów odbiegają od oczekiwań kandydatów do pracy

Pracodawcy w Polsce mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, dlatego coraz większą wagę przywiązują do prowadzonych rekrutacji. Niemal 75% przedstawicieli firm uważa, że dba o relacje z kandydatami do pracy. Jednocześnie zwiększyła się liczba kandydatów, którzy twierdzą, że pracodawcy w ogóle nie dbają o ten obszar swojego biznesu, z 57% w 2014 r. do 64% – wynika z 3. edycji badania „Candidate Experience” przeprowadzonego z inicjatywy eRecruiter i Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Według ekspertów, rozdźwięk pomiędzy opiniami ubiegających się o pracę a firmami wskazuje z jednej strony, na coraz większą świadomość pracodawców dotyczącą inwestowania w dobre relacje z kandydatami, z drugiej zaś, że kandydaci czują się pewniej na rynku pracy i w związku z tym są coraz bardziej wymagający.

Sprzeczne ze sobą wnioski wypływające ze zrealizowanej przez nas kolejnej edycji badania „Candidate Experience” są dla rynku pracy bardzo pozytywne. Oznaczają, że działania na polu candidate experience, które w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych są już standardem, na dobre zapuszczają korzenie również w Polsce. Z roku na rok widzimy, że coraz więcej firm udoskonala swoje praktyki w tym obszarze, bo zdaje sobie sprawę, że przekłada się to na prowadzony przez nich biznes. Potwierdzają to wyniki ankiety – aż 75% zapytanych pracodawców uważa, że wrażenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacji mają wpływ na postrzeganie przez nich produktów i usług firmy, która taką rekrutację prowadziła – mówi Katarzyna Trzaska, koordynator Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Pracodawcy nadal ignorują wagę informowania kandydatów

Z najnowszej edycji badania „Candidate Experience” przeprowadzonego przez eRecruiter i Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji wynika, że choć aż 3/4 pracodawców twierdzi, że dba o relacje z kandydatami, nadal mniejszość (39%) wysyła informację zwrotną o przebiegu rekrutacji do wszystkich kandydatów. Część respondentów kontaktuje się tylko z wybranymi osobami, zamieszczając taką informację w ofercie pracy (37%), natomiast aż 18% firm informuje o przebiegu rekrutacji wyłączenie tych, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pracodawcy nie przykładają także wagi do informowania kandydatów o tym, jak wygląda proces rekrutacyjny w danej firmie. Jedynie co piąty przedstawiciel działu HR wysyła maila informację na ten temat każdemu, kto zaaplikował na ofertę pracy (21%), a co drugi zapytany (55%) udziela szczegółowych informacji tylko osobom zaproszonym na spotkanie.

Uzyskane wyniki pokazują, że nadal większość pracodawców ma problem z udzielaniem rzetelnej informacji każdej aplikującej na ofertę pracy osobie. A warto pamiętać, że ona się kandydatom po prostu należy. Zwłaszcza, że ignorowanie odrzuconych osób może mieć negatywne odbicie w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości, ale też przełożyć się na działalność biznesową i postrzeganie pracodawcy – podkreśla Izabela Bartnicka, ekspert eRecruiter.

Wsparciem dla pracodawców, którzy chcą pozyskiwać odpowiednich kandydatów oraz budować swój wizerunek, są platformy rekrutacyjne. Komunikację z kandydatami usprawnia na przykład eRecruiter, który pozwala jednym kliknięciem wysyłać zbiorowe wiadomości, jednocześnie dając kandydatowi poczucie indywidualnego traktowania. Co więcej, przypomni rekruterowi o konieczności podziękowania kandydatom np. po zakończeniu procesu.

Kandydat świadomy, więc wymagający

W tym roku specjaliści jeszcze bardziej niż w zeszłym są przekonani, że pracodawcy nie przywiązują wagi do dbania o candidate experience. Podczas gdy większość firm twierdzi, że dba o kandydatów, aż 64% ubiegających się o pracę tej opinii zaprzecza. W szczególności firmy wciąż mają największy problem z udzielaniem informacji zwrotnej. Tylko co drugi kandydat zgłaszając swoją kandydaturę na dane stanowisko pracy, otrzymuje potwierdzenie, że aplikacja dotarła do pracodawcy. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w przypadku kandydatów odrzuconych, spośród których jedynie 17% otrzymuje informację o niezakwalifikowaniu się do następnego etapu procesu rekrutacji, a kolejne 17% nie otrzymuje żadnej informacji.

Pracownicy są bardzo uważnymi obserwatorami tego, co dzieje się w gospodarce i na rynku pracy. Dostrzegają, że z ich perspektywy sytuacja ulega lekkiej poprawie, a w z związku z tym są trochę odważniejsi i stawiają większe wymagania. Jednak nie ograniczają się wyłączenie do negocjowania wyższego wynagrodzenia czy dodatkowych benefitów, ale liczy się dla nich ogólne wrażenie już od momentu pierwszego styku z potencjalnym pracodawcą, czyli podczas rekrutacji – podkreśla Katarzyna Trzaska.

– Wyniki 3. edycji badania „Candidate Experience”, podobnie jak rok temu, pokazują, że przed firmami, a w szczególności specjalistami ds. HR, jest jeszcze sporo pracy w zakresie doszlifowania procesu rekrutacyjnego. Pogłębiająca się rozbieżność między deklaracjami firm a opiniami kandydatów powinna skłonić do podejmowania przez pracodawców kolejnych kroków w celu uzyskania większej przychylności ze strony potencjalnych pracowników. Cieszy nas jednak, że coraz więcej firm dostrzega potrzebę dbania o relację z kandydatami – podsumowuje Izabela Bartnicka z eRecruiter.

Załączniki:

2015-11-17_Praktyki rekruterów odbiegają od oczekiwań kandydatów do pracy_IP (doc)