Strona główna Centrum Prasowe Wszyscy jesteśmy kandydatami. Najnowsze wyniki badania Candidate Experience w Polsce

Wszyscy jesteśmy kandydatami. Najnowsze wyniki badania Candidate Experience w Polsce

Co drugi kandydat uważa, że pracodawcy dbają o dobre relacje z osobami aplikującymi – wynika z 5. edycji raportu „Candidate Experience w Polsce”, przygotowanego przez eRecruiter. Firmy stają jednak wciąż przed licznymi wyzwaniami w zakresie kreowania pozytywnych doświadczeń w procesie rekrutacji. 9 na 10 kandydatów oczekuje od pracodawców szczerego i rzetelnego przedstawiania warunków pracy, 7 na 10 – przekazywania informacji zwrotnej o powodach odrzucenia ich aplikacji, a prawie tyle samo – podawania w ogłoszeniach informacji o wynagrodzeniu. Co druga osoba chciałaby stałego kontaktu z rekruterem. Firmy muszą mieć zatem świadomość, że także pracodawca i jego marka podlegają ocenie podczas procesu rekrutacji. Dziś wszyscy jesteśmy kandydatami.

Wyniki raportu pokazują, że kandydaci mają konkretne wyobrażenia dotyczące sposobu, w jaki firmy powinny prowadzić procesy rekrutacyjne. Doświadczamy malejącego bezrobocia, kurczy się pula talentów. W tej sytuacji nie tylko firma wybiera pracownika, ale także kandydat – pracodawcę. To zachowania jej przedstawicieli wpływają na to, czy zostanie pozytywnie oceniona przez kandydata. Źle poprowadzona rekrutacja może ten wybór znacznie skomplikować. Warto pamiętać, że dziś wszyscy jesteśmy kandydatami.  –  komentuje Julia Urbańska, Marketing & Customer Experience Senior Manager, eRecruiter.

Rekrutacja coraz bardziej przyjazna

Jak wynika z raportu eRecruiter, pracodawcy coraz lepiej radzą sobie z budowaniem candidate experience – czyli dobrych relacji z kandydatami. W najnowszej edycji badania ponad połowa specjalistów (51%) oceniła, że firmy dbają o pozytywne relacje z potencjalnymi pracownikami. Jeszcze dwa lata temu podobnie uważał tylko mniej niż co trzeci kandydat (30%). Można więc zauważyć wyraźną poprawę w zakresie postrzegania przez Polaków działań rekrutacyjnych polskich firm. To także efekt zmieniającej się świadomości specjalistów HR. Coraz głośniej mówi się bowiem o oczekiwaniach kandydatów oraz wpływie działań rekrutacyjnych na wizerunek firmy.

Oczekiwania kandydatów kontra rzeczywistość

Kandydaci stawiają przed firmami kolejne wyzwania w obszarze candidate experience. 88% specjalistów badanych przez eRecruiter oczekuje od pracodawców szczerego i rzetelnego przedstawienia warunków pracy, 72% – informowania o powodach odrzucenia, a 70% – zamieszczenia w ogłoszeniu informacji o oferowanym wynagrodzeniu. Ponadto 63% respondentów chciałoby otrzymać wiadomość, że proces został zakończony, a co drugi kandydat oczekuje ciągłego kontaktu z rekruterem.

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych, ich postulaty nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na przykład, ze szczerym i rzetelnym przedstawieniem warunków spotkało się 4 na 10 badanych specjalistów, a z podawaniem wynagrodzenia w ogłoszeniu – co piąty (27%). Wciąż tylko 20% kandydatów może liczyć na stały kontakt z rekruterem w przebiegu procesu zatrudnienia, a jedynie 17% dowiaduje się o powodach odrzucenia ich aplikacji. Jak można niwelować różnicę między oczekiwaniami, a rekrutacyjną rzeczywistością? Coraz więcej firm stawia na bardziej otwartą i transparentną komunikację z kandydatami, np. organizując dni otwarte dla przyszłych pracowników. Na taki krok zdecydowała się firma igus.

– Dzień Kandydata to ostatni etap rekrutacji do którego, w osobnym czasie, zapraszamy dwóch najlepszych kandydatów. To nic innego, jak możliwość poznania naszej organizacji od wewnątrz. Rekrutowany może zweryfikować, czy to czym się chwalimy faktycznie u nas funkcjonuje, poznać wszystkich pracowników, porozmawiać z potencjalnymi współpracownikami oraz managerami. Daje to kandydatowi możliwość zweryfikowania, czy faktycznie jest to miejsce i ludzie, z którymi chciałby współpracować na co dzień – mówi Dorota Gotowicka, HR Manager w igus.

Wyzwanie: standaryzacja rekrutacji

Jak pokazuje raport, pracodawcy postrzegają przyjazną rekrutację jako bardzo złożony proces, który wymaga usprawnień w różnych obszarach organizacji. Poproszeni o wybór jednego, największego wyzwania w obszarze candidate experience na poziomie HR, najczęściej wskazywali dbałość o cały cykl życia kandydata (40%). Z kolei za najważniejsze zadania na poziomie całej organizacji uznali standaryzację zachowań wobec kandydatów wśród managerów (31%) oraz implementację i egzekwowanie działań, które poprawiają doświadczenia kandydatów (27%).

– Zespoły HR doskonale wiedzą, że ważne jest nie tylko to, jak kandydat poczuje się w trakcie rekrutacji, z jakimi praktykami spotka się w pierwszych dniach czy miesiącach w firmie, ale także jak zostanie potraktowany, jeśli zdecyduje się odejść.  Jednocześnie, przedstawiciele HR zdają sobie sprawę z tego, że działania w zakresie candidate experience na różnych etapach cyklu życia w organizacji nie będą możliwe bez zaangażowania biznesu. W określanie tego, co powinno być standardem, a także późniejsze wdrożenie i stosowanie zasad powinien być zaangażowany każdy manager czy pracownik. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że kandydat zostanie potraktowany tak samo dobrze bez względu na to z kim z firmy będzie się spotykał, czy do jakiego działu aplikował. – komentuje Marta Pawlak-Dobrzańska, CEO, Great Digital, partner merytoryczny badania

Czy zaaplikuje ponownie? Konsekwencje negatywnych doświadczeń

Wyniki raportu dowodzą, że działania w obszarze candidate experience – a właściwie ich brak – znacząco wpływają na wizerunek pracodawcy. Aż 68% badanych specjalistów, którzy wynieśli negatywne wrażenia z procesu rekrutacyjnego, nie zaaplikuje ponownie do tej samej firmy. Co równie ważne, ponad połowa (55%) podzieli się swoją opinią o pracodawcy z rodziną lub znajomymi z branży.

– To jednak nie wszystko. Działania rekrutacyjne mogą mieć także istotny wpływ na ogólny wizerunek firmy. 1 na 5 badanych, którzy mieli negatywne doświadczenia podczas procesu rekrutacji deklaruje, że przestanie kupować produkty lub usługi tej firmy, a 65% zmieni nastawienie do marki. To między innymi także dlatego o budowie candidate experience powinno się mówić jako o jednym z kluczowych celów biznesowych dla wielu organizacji w Polsce. Firmy coraz lepiej radzą sobie z tym obszarem, muszą jednak stale dbać o jego dalszy rozwój, aby sprostać oczekiwaniom kandydatów. Candidate experience nie może być tylko domeną działów rekrutacji. Aby osiągnąć sukces, potrzebne jest zaangażowanie całej organizacji. – podsumowuje Julia Urbańska.

***
Metodologia badania

5. edycja badania „Candidate Experience” została przeprowadzona z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Partnerem badania jest Great Digital.

Badanie składa się z dwóch części. Opinie kandydatów
na temat rekrutacji zostały zebrane na zlecenie eRecruiter i przeprowadzone na użytkownikach portalu Pracuj.pl zajmujących stanowiska specjalistyczne menedżerskie i wyższe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym, a także wśród niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 22.01-08.02.2019 r. Ankietę wypełniło łącznie 1898 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesach rekrutacyjnych.

Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania przeprowadzonego przez eRecruiter wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 22.01-22.02.2019 r. Ankietę wypełniły łącznie 504 osoby.

eRecruiter to internetowa platforma do zarządzania rekrutacjami i bazą kandydatów. Wspiera HR oraz biznes w prowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji, od publikacji ogłoszeń, poprzez selekcję i rekrutację, aż po zatrudnienie odpowiednich kandydatów. System pomaga pracodawcom w efektywnej komunikacji z kandydatami, w budowaniu pozytywnych wrażeń kandydatów wyniesionych z rekrutacji (Candidate Experience) oraz pozwala podejmować lepsze decyzje w obszarze zarządzania procesami rekrutacji. Dzięki eRecruiter wszystkie dane dotyczące rekrutacji gromadzone są w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces zatrudnienia. Usługa oferowana jest w modelu SaaS (Software as a Service).

eRecruiter jest produktem eRecruitment Solutions sp. z o.o. Firma należy do Grupy Pracuj sp. z o.o., właściciela m.in. portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Więcej informacji: https://erecruiter.pl.

Załączniki:

2019_10_01-Wszyscy-jesteśmy-kandydatami.-Najnowsze-wyniki-badania-Candidate-Experience-w-Polsce-1 (docx)

Raport_Candidate_Experience_w_Polsce_2019_eRecruiter_1 (png)

Raport_Candidate_Experience_w_Polsce_2019_eRecruiter_2 (png)

Raport_Candidate_Experience_w_Polsce_2019_eRecruiter_5 (png)