Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Godni przyjaznej rekrutacji

Godni przyjaznej rekrutacji

Godni przyjaznej rekrutacji

„Niemal każda instytucja finansowa dysponuje ogromnymi możliwościami, ma nowoczesne produkty i usługi. Jednak to ludzie świadczą o jej prawdziwej wartości…” – to jedna z głównych zasad Citi Handlowy oraz Citi Service Center Poland, które dołączyły właśnie do grona Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Kierując się tym przesłaniem bank stawia na kompleksowe podejście do idei Candidate Experience, co ułatwia mu zrekrutowanie najlepszych. O tym, jak wygląda przyjazna rekrutacja w Citi Handlowy oraz Citi Service Center Poland rozmawiamy z Luizą Olencką, Szefem Departamentu Rekrutacji, Rozwoju i Wizerunku Pracodawcy.

Jako ogromna organizacja z pewnością dostajecie Państwo mnóstwo aplikacji od kandydatów? Czy mogą oni liczyć na odpowiedź z Państwa strony?

Luiza Olencka: Każdy kandydat aplikujący na otwarte w Citi stanowisko otrzymuje informację zwrotną, niezależnie od tego, czy został zaproszony do etapu spotkań bezpośrednich. Wspiera nas w tym system ATS, a na kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego informacja udzielana jest również wybranym osobom mailowo, telefonicznie lub podczas spotkania. Z wdrożonym i obowiązującym w naszej firmie Procesem Feedbacku zapoznani są zarówno menadżerowie rekrutujący, jak i kandydaci wewnętrzni.

Istotne jest dla nas również utrzymywanie relacji z kandydatami, którzy nie przeszli do finalnego etapu rekrutacji. Ze względu na dynamikę prowadzonych procesów rekrutacyjnych jak i liczbę otwieranych w Polsce stanowisk pozostajemy z nimi w kontakcie, mając na uwadze ich kompetencje oraz ambicje zawodowe. Zachęcamy Kandydatów również do tego, aby kontaktowali się z nami poprzez narzędzia social media – śledząc nasze informacje w serwisach Facebook, Twitter czy LinkedIn.

Dlaczego zdecydowali się Państwo przystąpić do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji?

szablonLuiza Olencka: Zauważyliśmy, że mamy wspólny cel, jakim jest zadbanie o pozytywne doświadczenia kandydatów na każdym etapie rekrutacji, a także po jej zakończeniu. Liczymy na to, że w ramach Koalicji będziemy mogli wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami, tak, aby poprawić Candidate Experience, nie tylko w przypadku naszej organizacji, ale również na całym rynku pracy w Polsce. Myśląc o Candidate Experience, myślimy o całym procesie rekrutacji. Zaczynając na dostępie do aktualnych ofert i systemu, który wspiera nas w zbieraniu i selekcji aplikacji, poprzez stały i regularny kontakt z zespołem rekrutacji i właściwe prowadzenie spotkań, po informację zwrotną na każdym z etapów ubiegania się o pracę.

Idea Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest też zbieżna z naszymi wartościami. Chcemy działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny zarówno wobec naszych Klientów, Otoczenia, Pracowników jak i Kandydatów do pracy. Jesteśmy przekonani, że współpracując w ramach Koalicji i promując Przyjazną Rekrutację przyczynimy się do istotnej zmiany w zakresie podejścia do procesów rekrutacyjnych.

Bycie przyjaznym wobec kandydatów wiąże się jednak z określonymi zobowiązaniami. Czy warto inwestować energię w takie działania, gdy na rynku pracy firmy dyktują warunki?

Luiza Olencka: Zdecydowanie tak. Przyjazna rekrutacja to nie tylko dbałość o właściwy i pozytywny wizerunek organizacji w oczach kandydatów, którzy nieraz są również naszymi klientami lub mogą być nimi w przyszłości. Zwracamy również uwagę na zmaksymalizowanie efektywności procesów rekrutacyjnych. Pozytywna relacja i właściwe doświadczenie kandydatów pozwala powrócić to tych osób w ramach kolejnych procesów rekrutacyjnych. Kandydaci mający pozytywne doświadczenia polecają również inne osoby z kręgu swoich kontaktów.

Ale Ci niezadowoleni również dzielą się ze swoimi odczuciami ze znajomymi Czy monitorują Państwo opinie kandydatów o przebiegu rekrutacji? W jaki sposób?

Luiza Olencka: Przygotowujemy się do wdrożenia badania satysfakcji z kontaktu z naszą organizacją. Kandydaci proszeni będą o wypełnienie ankiety dotyczącej całego przebiegu procesu rekrutacji, w który dany kandydat był zaangażowany.

Ankieta bada m.in. ogólny poziom zadowolenia ze współpracy z dedykowanym do projektu rekruterem, poziom komunikacji z rekruterem, ale również chcemy dowiedzieć się, jak kandydaci oceniają poziom zadowolenia ze współpracy z menadżerem zaangażowanym w projekt.

Zadajemy również pytanie dotyczące oceny transparentności procesu rekrutacji oraz weryfikujemy czy podczas rozmowy padły pytania o dane wrażliwe (orientacja seksualna, przekonania polityczne, planowanie rodziny, wiek, wyznanie, etc.).

Takie kompleksowe podejście do monitorowania Candidate Experience w organizacji to dość unikalne rozwiązanie. Czy stosują Państwo jakieś inne niestandardowe rozwiązania w procesach rekrutacji?

Luiza Olencka: W przypadku kandydatów przebywających za granicą staramy się dostosować formę wywiadu tak by była ona możliwie najefektywniejsza. Stosujemy wideokonferencje, w ten sposób często przeprowadzamy również testy merytoryczne. W ramach dłużej trwających sesji rekrutacyjnych, np. całodniowych Assessment Center, kandydaci mają okazję również lepiej poznać się z potencjalnym szefem czy zespołem rekrutacji podczas wspólnego lunchu.

Co Państwa zdaniem warto jeszcze zmienić na polskim rynku rekrutacji? O czym warto rozmawiać w kontekście Candidate Experience?

Luiza Olencka: Uważamy, że w budowaniu spójnego wizerunku firmy jako pracodawcy niezbędny jest aktywny udział biznesu. Istotne jest na przykład zaangażowanie menadżerów liniowych w udzielanie informacji zwrotnej w przypadku wybranych kandydatów.

Dziękujemy za rozmowę.