Strona główna Blog Candidate Experience Kandydat odrzucony może być sprzymierzeńcem

Kandydat odrzucony może być sprzymierzeńcem

kandydat odrzucony

Budowanie dobrych relacji z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji było tematem przewodnim drugiego spotkania członków Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja działa już 10 miesięcy i w tym czasie wiele udało się zrobić, m.in.:

– już prawie 150 firm chce działać w duchu idei Candidate Experience;

– stworzono stronę http://przyjaznarekrutacja.pl, na której firmy zainteresowane przyjazną rekrutacją mogą znaleźć informację jak działać, by kandydaci byli ich sprzymierzeńcami w budowaniu dobrego wizerunku jako pracodawcy;

– sformułowano nowy punkt Kodeksu Dobrych Praktyk zwracający uwagę na to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące kandydata.

Po podsumowaniu, uczestnicy rozmawiali o tym, co zrobić by kandydat, któremu nie możemy zaproponować pracy stał się jednak sprzymierzeńcem naszej firmy, a przynajmniej zachował dobre wrażenia z procesu rekrutacji. Jak wynika bowiem z pierwszej edycji badania dotyczącego Candidate Experience, większość rekruterów tylko pozostawia dane takich kandydatów w bazie, co piąty informuje o nowych rekrutacjach, a tylko 9% interesuje się tym co kandydaci myślą o procesie, w którym brali udział. Marcin Sieńczyk z eRecruitment Solutions przedstawił, na jakich etapach procesu rekrutacyjnego należy komunikować się z kandydatami oraz jak zmienia się ich wartość dla pracodawcy w czasie. To ważne, bo jak wynika z analizy, wraz z kolejnym etapem rekrutacji rośnie nie tylko zaangażowanie kandydata, ale również jego oczekiwania względem potencjalnego ‘chlebodawcy’. Na finalnych etapach oczekuje on nie tylko informacji o tym, że jego kandydatura została ostatecznie odrzucona, ale również chce wiedzieć, dlaczego tak się stało i co powinien zrobić, by w przyszłości móc z sukcesem ubiegać się o pracę na podobnym stanowisku. W prezentacji przedstawiono też „złote zasady”, które mogą pomóc budować dobre relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji.

Wagę dbania o wrażenia kandydatów, również tych odrzuconych, podkreśliła również w swojej prezentacji Ewelina Knol z Meritum Banku, który w bardzo krótkim czasie od momentu przystąpienia na grona Koalicjantów wdrożył wiele rozwiązań przyjaznej rekrutacji.

W trakcie spotkania zebrani rekruterzy wzięli również udział w ankiecie, dzięki której dowiedzieliśmy się, między innymi, że blisko ¾ z nich monitoruje już opinie kandydatów o firmie w Internecie, a 6 na 10 utrzymuje kontakt z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji i buduje bazy talentów na przyszłość. Wśród planów dotyczących stosowania rozwiązań przyjaznej rekrutacji największy odsetek badanych wskazał natomiast badanie wrażeń kandydatów z procesu rekrutacji w formie ankiety (64%). Więcej ciekawych wniosków z tej ankiety już wkrótce na naszym blogu!