Strona główna Blog Porady HR Pozyskiwanie kandydatów z polecenia

Pozyskiwanie kandydatów z polecenia

Pozyskiwanie kandydatów z polecenia

Już od dłuższego czasu na zachodnich rynkach pozyskiwanie kandydatów z polecenia stanowi w rekrutacji w firmie bardzo ważny i doceniany kanał dotarcia do wykwalifikowanej kadry. Dzięki temu rekruterzy mogą liczyć na obniżenie kosztów rekrutacji oraz zmniejszone ryzyko rekrutacji. W Polsce jednak wciąż jest to niedoceniany sposób dotarcia do kandydatów kojarzony raczej negatywnie ze zwykłym kolesiostwem, tylko czy oby jest to słuszne?

Pracownik z polecenia to nie po znajomości

Wiele osób, patrząc na rynek pracy w Polsce, wciąż widzi go przez pryzmat poprzedniej epoki, kiedy to rekrutacja pracowników z polecenia była po prostu “pracą po znajomości”. W tym przypadku osoba o wątpliwych kwalifikacjach i zdolnościach, ze względu na swoje znajomości otrzymywała stanowisko, pomijając aspekt wartości dodanej dla firmy. Nie mówię, że takie przypadki nie mają miejsca i dziś, bo rynek rządzi się różnymi prawami, ale w odróżnieniu od wspomnianych praktyk “kandydat z polecenia” może być zjawiskiem zupełnie innym, bardzo pozytywnym.

Dla zobrazowania różnicy wyobraźmy sobie sytuację, w której przełożony pyta nas czy nie znamy kogoś godnego polecenia na konkretne stanowisko w naszej firmie. Czy jesteś gotowy(a) polecić kogoś, kto kompletnie nie pasuje do danego stanowiska i ręczyć za niego swoją reputacją w firmie? Większość osób nie podjęłaby tego ryzyka. Z tego też powodu, osoby wewnątrz firmy, polecające kogoś z zewnątrz, zastanowią się dwukrotnie zanim polecą kandydata, który kompletnie nie nadaje się na dane stanowisko.

Jak działa polecanie kandydatów?

W uproszczeniu działa to tak, że powiadamia się pracowników w firmie o tym, że prowadzony jest proces rekrutacji czyli poszukiwany jest pracownik, który pasowałby swoimi umiejętnościami do określonego stanowiska oraz wpasowałby się w kulturę organizacyjną w firmie. Brzmi dosyć prosto, ale przyda się jeszcze kilka zasad, żeby program pozyskiwania pracowników w firmie działał efektywnie:

1. Nie komplikuj!

Polecanie kandydatów nie należy do obowiązków pracowników w firmie. Jeżeli wysyłasz do nich taką informację lub w jakiś inny sposób ich o tym informujesz to staraj się to robić w możliwie najprostszy i zrozumiały sposób dla odbiorcy.

2. Ułatw polecenie

Osoba polecająca nie powinna być zmuszona do zbyt dużej ilości pracy, tak naprawdę im mniej będzie ją to kosztować czasu tym chętniej kogoś poleci. Przykładowo używając programu ATS (ang. applicant tracking system) można wygenerować specjalny formularz do polecania pracowników. W ten sposób wystarczy, że pracownik prześle link osobie polecanej i jego rola na tym się kończy.

3. Motywuj pracowników

Jeżeli nie zadbasz o zachęcenie pracowników do uczestnictwa w programie polecania, to bardzo prawdopodobne, że się szybko zniechęcą, w końcu w ich odczuciu wiąże się to z dodatkową pracą i odpowiedzialnością. Oczywiście pieniądz mógłby ich tu zmotywować, ale może wprowadzić niepożądane efekty i złą atmosferę. Z tego też powodu lepszy w tym wypadku będzie jakiś rodzaj wynagrodzenia niepieniężnego, który pozwoliłby zwiększyć poczucie wartości społecznej polecającego w organizacji.

Zacznij wdrażać swój program pozyskiwania kandydatów z polecenia już dziś. Ten kanał jest najbardziej efektywnym pod względem kosztów kanałem pozyskiwania kandydatów. Dodatkowym atutem jest także to, że zwiększa się szansa pozyskania dobrego kandydata po niższym koszcie wynagrodzenia, gdyż kandydat znając sytuację w firmie (przez polecającego) decydując się na aplikowanie dokładnie wie jak firma wygląda od środka. Właściwie wprowadzony program poleceń może też podnieść morale pracowników wewnątrz firmy, gdyż będą oni mieli większe poczucie wpływu na to z kim pracują. Uważaj tylko, żeby program nie przerodził się z programu polecania kandydatów w pracę po znajomości!

PS Wykorzystaj system ATS, by przy niewielkim zaangażowaniu swoich pracowników pozyskiwać najlepszych kandydatów z polecenia. Wypróbuj możliwości eRecruitera przez 21 dni za darmo i sprawdź jak to działa!