Strona główna Blog Candidate Experience Badanie candidate experience – jak to robi Provident?

Badanie candidate experience – jak to robi Provident?

badanie candidate experience

Kandydat do pracy jest również klientem i należy o niego dbać – takie podejście do rekrutacji proponuje Provident, który jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Firma prowadzi wiele działań, aby prowadzone procesy były jak najlepiej dopasowane do potrzeb aplikujących. Między innymi, wśród kandydatów i świeżo zatrudnionych pracowników, realizuje badanie candidate experience, które pozwala na bieżąco usprawniać procesy rekrutacyjne.

Wewnętrzne badanie candidate experience, prowadzone przez Provident, to w praktyce 3-etapowa ankieta. Dotyczy przebiegu rekrutacji, zgodności informacji z oczekiwaniami kandydata oraz rzeczywistością, w której pracuje.

O co Provident pyta kandydatów?

W pierwszej kolejności pytamy potencjalnych pracowników o wrażenia, jakie wywarło na nich nasze ogłoszenie o pracy, przekazane informacje o firmie oraz sam proces rekrutacji – mówi Wioletta Wasiura, Koordynator ds. Rozwoju Obsługi Klienta z Provident.

Jakie są to pytania?

  1. Czy ogłoszenie rekrutacyjne zawierało wystarczające informacje na temat zakresu obowiązków na stanowisku, o które się ubiegałeś/-łaś?
  2. Czy podczas spotkania uzyskałeś/-łaś wystarczające informacje na temat firmy Provident?
  3. Jak oceniasz formę przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają przedstawicielom działu HR zorientować się, czy proces przebiega prawidłowo, jak oceniają klimat tworzony przez rekrutera oraz jakość i sensowność informacji przedstawianych na poszczególnych etapach.

Zadajemy kandydatom proste pytania, na które oczekujemy odpowiedzi „TAK”, jeżeli proces nie wzbudzał wątpliwości i „NIE”, jeżeli kandydat miał zastrzeżenia. To łatwy sposób, by dowiedzieć się, co ewentualnie poprawić. Na szczęście już od jakiegoś czasu praktycznie 100% starających się o pracę bardzo dobrze ocenia prowadzone przez nas rekrutacje – mówi Wioletta Wasiura, Koordynator ds. Rozwoju Obsługi Klienta z Provident.

O co zapytać nowego pracownika?

Drugi etap ankiety realizowany jest już po zatrudnieniu konkretnej osoby i odnosi się głównie do wdrożenia w procesy i kulturę organizacyjną. Natomiast, ostatni – trzeci – etap, realizowany po dwóch miesiącach, pozwala szczegółowo zweryfikować zgodność wykonywanych obowiązków danego pracownika z informacjami, które otrzymał na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto bowiem pamiętać, że może się okazać, że rzeczywistość różni się od tego, co kandydat usłyszał na spotkaniach. Provident zadaje pracownikom takie pytania jak:

  1. Czy podczas spotkania uzyskałeś/-łaś informacje dotyczące działu, w którym obecnie pracujesz?
  2. Czy podczas spotkania uzyskałeś/-łaś wystarczające informacje dotyczące zadań na stanowisku, na którym obecnie pracujesz?
  3. Czy informacje, które otrzymałeś/-łaś na temat obowiązków na Twoim obecnym stanowisku podczas rozmowy rekrutacyjnej, są twoim zdaniem zgodne z tym, jak wygląda obecnie Twoja praca?

Na te pytania aż 97% zatrudnionych pracowników udziela odpowiedzi „TAK”, co jest kolejnym potwierdzeniem dla firmy Provident, że rekrutacje prowadzone są bardzo profesjonalnie, a kandydaci otrzymują niezbędne i rzetelne informacje.

Provident przechodzi od słów do czynu

Co udało się zmienić w Provident dzięki wynikom ankiet? M.in. wyeliminowano pytania, z którymi kandydaci mogli czuć się niekomfortowo oraz dostosowano treści informacji i sposób ich prezentacji do kandydata w kategorii pokoleniowej.

Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze działania można podjąć w zakresie candidate experience? Przeczytaj wpis specjalisty, który radzi na co należy zwrócić szczególną uwagę.

 

Agnieszka Borkowska

Agnieszka Borkowska

Content Marketing Specialist