Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Zrównoważona rekrutacja w PKP Energetyka S.A.

Zrównoważona rekrutacja w PKP Energetyka S.A.

zrównoważona rekrutacja

Odpowiedzialność pracodawcy i duża dbałość o etykę, połączone z wewnętrznymi zasadami i procedurami, które porządkują rekrutacje, to składowe tego, jak w Spółce PKP Energetyka prowadzi się przyjazną rekrutację.

Spółka PKP Energetyka przystąpiła do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, bo – jak mówi Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Marian Szcześniak – postulaty zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji są stosowane podczas rekrutacji w Spółce i są zgodne z przyjętymi wartościami: – Po zapoznaniu się z programem Koalicji oceniamy, że w przeważającej większości realizujemy założenia Kodeksu. Tym samym odczytaliśmy uczestnictwo w programie, jako szansę na potwierdzenie stosowania dobrych praktyk rekrutacyjnych i zakomunikowanie tego faktu potencjalnym kandydatom do pracy w naszej Spółce – uzasadnia Dyrektor.

Przystąpienie do Koalicji spójnie łączy się z licznymi działaniami i inicjatywami podejmowanymi przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Energetyka. Wśród takich działań wymienić można:

1. Inwestowanie w nowoczesne rozwiązania organizacyjne, a w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim także: systematyzowanie procesów zarządzania kapitałem ludzkim, budowanie ich efektywności i realizacja celów biznesowych. W ramach nowoczesnych rozwiązań PKP Energetyka od 2014 roku korzysta z elektronicznej platformy wspierającej rekrutacje za pomocą, której można m.in. sprawnie komunikować się z kandydatami i menedżerami liniowymi zlecającymi rekrutację.

2. Odpowiednie regulacje wewnętrzne, które określają szczegółowo zasady i ścieżkę procesu rekrutacyjnego oraz wytyczne, do odpowiedniego traktowania kandydatów.

3. Realizowanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (wpisanej na stałe w wewnętrzną politykę PKP Energetyka), czyli dbałości o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne. W tej perspektywie idea promowania i budowania wysokich standardów rekrutacyjnych wydaje się, więc naturalnym działaniem.

4. Stosowanie dobrych praktyk w codziennych kontaktach z kandydatami dzięki wcielonym rozwiązaniom:

 • Rekruter i menedżer na spotkaniu z kandydatem
  Spotkania z kandydatami odbywają się przy jednoczesnym udziale rekrutera i menedżera, tak, aby zapewnić bezstronność oceny kandydatów podczas spotkań i większą trafność decyzji, co przekłada się również na skrócenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Nieustanne doskonalenie i rozwój kadry rekrutującej
  Kadra spółki zaangażowana w rekrutacje stale podnosi swoje kompetencje w zakresie norm prawnych i etycznych w rekrutacji, w szczególności w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony danych osobowych i utrzymywania relacji z kandydatami.
 • Zawsze aktualna i kompletna zakładka Kariera na stronie www
  Rozbudowana, zawierająca szczegółowe i rzetelne informacje zakładka Kariera na stronie www.pkpenergetyka.pl pozwala kandydatowi poznać profil działalności spółki, politykę personalną, kulturę organizacyjną oraz odnaleźć aktualne oferty pracy.
 • Nowoczesne metody i narzędzia rekrutacyjne
  W celu precyzyjnego i odpowiedzialnie prowadzonego procesu doboru kandydatów do pracy, PKP Energetyka postawiła na stosowanie nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, w tym testów psychometrycznych i centrum oceny (assessment center).
 • Troska o wrażenia kandydata na każdym etapie
  Dbanie o komfort kandydata przed, po i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, udzielanie dokładnych informacji, otwartość na pytania kandydata, a także obowiązkowa informacja zwrotna po spotkaniu – to kluczowe elementy każdego procesu rekrutacyjnego w firmie.

Dzięki połączeniu tych kilku elementów – począwszy od spójnego procesu organizacyjnego, przez wysoko wykwalifikowany zespół prowadzący rekrutację, odpowiednio dobrane metody i narzędzia rekrutacyjne oraz rozwiązania informatyczne, po wysokie standardy etyczne – rekrutacja w PKP Energetyka przebiega profesjonalnie, efektywnie i w przyjazny dla kandydata sposób.

 

koalicja bannerek