Strona główna Klienci Jak efektywnie współpracować z biznesem? Case study RUCH S.A.

Jak efektywnie współpracować z biznesem? Case study RUCH S.A.

Interaktywna Karta Kandydata to narzędzie w eRecruiter podnoszące efektywność rekrutacji prowadzonych wspólnie z menedżerami innych działów. Podnosi komfort współpracy działu HR z kierownikami liniowymi, wspiera komunikację między nimi i przyspiesza cały proces rekrutacji. Rekruterzy w RUCH S.A. sprawdzili Interaktywną Kartę Kandydata w akcji. Efekty, jakie osiągnęli, są zdumiewające! 

Rekrutacja z biznesem w RUCHU

W firmie RUCH S.A. biznes zaangażowany jest w każdą prowadzoną przez dział HR rekrutację. We wszystkich procesach rekrutacyjnych bierze udział przynajmniej dwóch menedżerów – kierownik liniowy wraz z przełożonym. Nic dziwnego, że firma potrzebuje efektywnego narzędzia do prowadzenia swoich rekrutacji. W 2011 roku RUCH wdrożył system eRecruiter, a w 2016 zgodził się wziąć udział w testach Interaktywnej Karty Kandydata. Efekty przerosły nasze oczekiwania.