Strona główna Blog Porady HR Dlaczego dział HR to najważniejszy dział w firmie

Dlaczego dział HR to najważniejszy dział w firmie

dział HR najważniejszy w firmie

Zapewne każdy z pracowników jest w stanie powiedzieć, jakie są podstawowe obowiązki działu HR. Z reguły wymienia się pośród nich: zatrudnianie pracowników, obowiązki kadrowe oraz dbanie o motywację i rozwój pracowników.

Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak istotny wpływ na rozwój całego biznesu ma realizacja tych zadań przez specjalistów od najważniejszych zasobów w firmie, czyli zasobów ludzkich.

Dział HR ma ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy, odpowiada m.in. za rekrutację i szkolenie nowego pracownika, motywację i tzw. well-being zatrudnionych oraz odpowiednią kulturę organizacji. Prześledźmy, jak realizowanie tych poszczególnych zadań nadaje działowi HR rangę najważniejszego działu w firmie.

Rekrutacja talentów do firmy

Nigdy wcześniej dbanie o zatrudnienie najlepszych talentów nie było aż tak ważnym zadaniem, pozwalającym wpłynąć na dynamiczny rozwój firmy i skierować ją na właściwe tory. Dzięki postępowi technologii, jeden umiejętnie wykorzystujący swoją wiedzę pracownik, jest w stanie wykonać zadanie nawet kilkukrotnie szybciej i efektywniej od innych. Pozyskując takich wyjątkowych pracowników, dział HR wpływa na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Właściwy dobór osób może naprawdę mieć swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy. Zatem sukcesy biznesowe w dużej mierze są zależne od zrekrutowania właściwych talentów.

Wdrażanie i szkolenie nowego pracownika

Wdrożenie się w obowiązki, to chleb powszedni pierwszych tygodni pracy większości nowozatrudnionych osób. Zadaniem HR jest takie zaprojektowanie programu onboardingowego, by w tym ważnym okresie, pomóc mu w aklimatyzacji w nowej organizacji i jak najbardziej efektywne wdrożyć go w obowiązki na danym stanowisku. Właściwie zaplanowany proces z pewnością pozytywnie wpłynie na efektywność pracy nowych osób i zapobiegnie ewentualnym przestojom w pracy, które w rezultacie rzutują na wyniki biznesowe.

Rozwój umiejętności pracowników

By zwiększyć kompetencje zespołu nie trzeba koniecznie rekrutować nowego pracownika o poszukiwanych umiejętnościach. Szybszą i tańszą metodą może okazać się zlecenie działowi HR organizacji odpowiednich szkoleń dla obecnych pracowników, dzięki którym poszerzą oni swoje kompetencje i będą mogli wykonywać nowe, bardziej skomplikowane zadania. Dział HR w tym przypadku nie tylko zadbał o biznesowe potrzeby firmy, ale również o potrzebę rozwoju pracowników. A nie jest to bez znaczenia, bo dobrze wyszkolony pracownik nie tylko czuje się pewniej, ale z pewnością odwzajemni inwestycję w jego rozwój poprzez większe zaangażowanie i motywację do pracy.

Motywacja pracowników

Tym sposobem płynnie przechodzimy do zadania, jakim jest motywowanie pracowników, bo przecież nie samym wynagrodzeniem zasadniczym człowiek żyje. Wdrażając system motywacji w firmie, dział HR daje kierownikom liniowym narzędzia, którymi mogą motywować swoich podwładnych, a zarazem zwiększyć ich efektywność. Odpowiednio zaprojektowany system motywacyjny pozwala znacząco zmniejszyć rotację w firmie i poprawić morale pracowników. Bez tego, kierownicy liniowi mogliby co najwyżej uścisnąć dłoń pracownika w geście uznania po właściwie wykonanym zadaniu ;-).

Właściwa kultura organizacji

Pracownicy w firmach to często istna Wieża Babel zbudowana z osób z różnych środowisk, o różnym doświadczeniu i predyspozycjach, z różnymi zainteresowaniami i priorytetami, w różnym wieku. Dział HR, potrafi skutecznie nad tymi różnicami zapanować i dzięki temu wszystko funkcjonuje sprawnie. To HR dba o strukturę w firmie i uporządkowanie zależności między poszczególnymi pracownikami. To HR wprowadza zasady, dzięki którym niwelowane są konflikty w firmie, to on reaguje w sytuacjach problemowych, w których istotne są relacje międzyludzkie. Zrozumienie wszystkich i zadbanie o odpowiednie środowisko pracy to nie lada wyzwanie.

Pracując w firmie często nie zastanawiamy się, jakie czynniki i procesy sprawiają, że funkcjonuje ona poprawnie. Wszelkie zasługi za zarządzanie firmą z reguły oddajemy menedżerom i zarządowi, sukcesy sprzedażowe postrzegamy jako zasługę handlowców, a silną markę jako wynik pracy działu marketingu. Pamiętajmy jednak, że ktoś kiedyś musiał sprowadzić te talenty do firmy i zadbać o to, żeby mieli właściwe warunki do efektywnej pracy, odpowiednie i nowoczesne narzędzia HR, a także przyjazne środowisko pracy, w którym chcą pracować.

PS. Masz wrażenie, że ilość i różnorodność codziennych zadań Cię przerasta? Sprawdź, jak eRecruiter pomaga oszczędzać czas i usprawnia procesy rekrutacyjne.

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Marketing Team Leader