Strona główna Blog Jak to zrobić w eRecruiter Nowości w Interaktywnej Karcie Kandydata

Nowości w Interaktywnej Karcie Kandydata

Wraz z wprowadzeniem Interaktywnej Karty Kandydata wiedzieliśmy, że będziemy ją stale rozwijać zgodnie z oczekiwaniami użytkowników systemu eRecruiter, dla których ważna jest efektywna rekrutacja z biznesem. Interaktywna Karta Kandydata jest kluczową funkcjonalnością z perspektywy współpracy działu HR z kierownikami liniowymi, dla których prowadzone są w firmie rekrutacje. Może znacznie zwiększać efektywność rekrutacji prowadzonej wspólnie z biznesem. Dlaczego więc nie miałaby tego robić jeszcze lepiej? Poniżej przedstawiamy usprawnienia, jakich dokonaliśmy na Karcie i które od dziś są dostępne w systemie eRecruiter.

Jedna rekrutacja = jeden link

Wyobraźmy sobie sytuację, w której rekruter wysyła do menedżera Interaktywną Kartę trzech kandydatów, którzy odpowiadają na potrzeby rekrutacji. Menedżer otrzymuje link do profili kandydatów i może ich ocenić. W międzyczasie w tej samej rekrutacji pojawia się dwóch nowych idealnie pasujących kandydatów, których Karty rekruter znów przysyła temu samemu menedżerowi. Menedżer otrzymuje nowy link do profili kandydatów. Mimo że tyczy się on tej samej rekrutacji.

Od dziś każda rekrutacja będzie miała swój unikalny link do przesyłanych za pomocą Interaktywnej Karty Kandydata profili kandydatów, generowany dla danego menedżera. Oznacza to, że od teraz kierownicy będą mieli wszystkich kandydatów z danej rekrutacji pod jednym linkiem, do którego będą mogli wrócić. Bo, co ważne, kierownik może w każdym momencie ważności karty wrócić do przesłanych mu kandydatów, bez względu na to czy dokonał oceny, czyli odrzucił lub zaakceptował danego kandydata.

W wiadomości do kierowników wysyłanej z systemu wraz z Interaktywną Kartą Kandydata podlinkowaliśmy imiona i nazwiska poszczególnych kandydatów, które bezpośrednio kierują do karty ubiegającego się o stanowisko. Menedżer może więc szybko odnaleźć konkretnego, interesującego go kandydata.

wspolpraca-z-biznesem

Ważność Interaktywnej Karty Kandydata, czyli 14 dni, liczona będzie tym samym od ostatniej wysyłki profili kandydatów z danej rekrutacji do menedżera.


Szybsza wymiana opinii o kandydatach

Wymiana informacji między rekruterem a menedżerem jest podstawą udanej i szybkiej współpracy. By nic nie umknęło uwadze jednej ani drugiej strony, wprowadziliśmy możliwość dodawania notatek bezpośrednio na Interaktywnej Karcie Kandydata.

Rekruter dodaje notatki o kandydacie w systemie w okienku „Notatka ogólna”. Taka notatka będzie widoczna dla menedżerów na Interaktywnej Karcie Kandydata. Jeżeli rekruter chciałby zachować notatkę w systemie i nie udostępniać jej na zewnątrz, powinien skorzystać z okienka „Notatka wewnętrzna” – jej treść nie będzie widoczna dla odbiorców Interaktywnej Karty.

wspolpraca-z-biznesem1

Z kolei menedżer dodaje swój komentarz bezpośrednio na Interaktywnej Karcie Kandydata. Komentarz trafia do rekrutera i jest widoczny w systemie jako notatka ogólna, czyli wszyscy menedżerowie, którzy otrzymali Interaktywną kartę z aplikacją tego kandydata, będą widzieli dodaną notatkę.

 wspolpraca-z-biznesem2

Więcej informacji o kandydacie

Zadbaliśmy o to, by menedżer otrzymał pełne informacje o danym kandydacie. Dlatego też w zakładce „Formularz” pokazujemy informacje o klauzulach i zgodach, które zostały zaakceptowane lub niezaakceptowane przez kandydata w najnowszym formularzu w danej rekrutacji.

efektywna wspolpraca z biznesem

Z kolei w zakładce „Pliki” będą dostępne wszystkie dodatkowe pliki kandydata dostępne w danej rekrutacji.

Dodatkowe zabezpieczenie dostępu

Interaktywna Karta Kandydata może zostać zabezpieczona hasłem. Odbiorca IKK otrzymuje je w osobnej wiadomości e-mail, gdy próbuje otworzyć pierwszą aplikację.

Mamy nadzieję, że wprowadzone usprawnienia pozwolą rekruterom i menedżerom jeszcze szybciej znaleźć i zatrudnić idealnego kandydata.

Magdalena Michałowska

Magdalena Michałowska

Product Evangelist eRecruiter