Strona główna Blog Rekrutacja zgodna z prawem Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji – startują konsultacje branżowe

Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji – startują konsultacje branżowe

konsultacje kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji

Nadchodzi wyczekiwana pomoc w ochronie danych osobowych w rekrutacji. Zespół roboczy powołany w celu opracowania Kodeksu zakończył prace nad pierwszą, kluczową częścią dokumentu, a inicjatorzy projektu udostępnili go szerokiemu gronu. Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji został poddany konsultacjom branżowym. Do 11 stycznia 2019 r. praktycy rekrutacji i ochrony danych mają niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się z dokumentem i zgłosić swoje uwagi. Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji to dokument, który odpowiada na pytania i problemy rekrutujących związane z RODO. Nie możesz go przegapić!

Udostępniona część zawiera zakres pojęć użytych w Kodeksie wraz z definicjami, a także wykaz typowych modeli rekrutacji, w tym ich szczegółowy opis, rekomendacje charakterystyczne dla każdego modelu, typowe zagrożenia, na które trzeba zwrócić uwagę i wyeliminować oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. – wymienia dr Mirosław Gumularz, Radca Prawny z GKK Gumularz Kozik Kancelaria

Zapoznaj się z treścią Kodeksu i podziel się swoim komentarzem.

Co to jest Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji?

Zmiany prawa, które wprowadziło RODO i które w dużej mierze dotyczą branży rekrutacyjnej, sprawiły, że jako przedstawiciele największego w Polsce serwisu pracy – Pracuj.pl oraz czołowego dostawcy narzędzia do rekrutacji – eRecruiter, dostrzegliśmy potrzebę wsparcia rekrutujących w określeniu dozwolonych praktyk przetwarzania i ochrony danych. – tłumaczy Adam Wielebski, Dyrektor ds. Komercyjnych w eRecruiter.

Inicjatywa stworzenia konstytucji ochrony danych dla branży rekrutacyjnej powołana została rok temu.
W tym czasie w projekt zaangażowało się ponad 80 uczestników, a wokół tematu zgromadziło się ponad 200 obserwatorów.

Podczas 6 spotkań grupy roboczej, uczestnicy intensywnie pracowali nad zawartością dokumentu, rozpoczynając od wybrania kluczowych do zaadresowania obszarów, zdefiniowania najistotniejszych problemów, wytypowanie modeli rekrutacji, przypisanie podstaw prawnych przetwarzania danych, aż po opracowanie rekomendacji działań. W spotkaniach uczestniczyli zarówno praktycy rekrutacji jak i ochrony danych osobowych oraz przedstawiciele nauki.

Nad pracami oraz zawartością merytoryczną Kodeksu czuwali radcowie prawni oraz eksperci  w zakresie ochrony danych osobowych z GKK Gumularz Kozik Kancelaria oraz Grupy Pracuj. Patronat nad inicjatywą objęli Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Związek Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W prace włączyli się także przedstawiciele SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Jaki jest cel Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji?

Kodeks stanowi cenne wsparcie dla praktyków rekrutacji, gdyż jego celem jest doprecyzowanie przepisów RODO poprzez zidentyfikowanie problemów pojawiających się w branży rekrutacyjnej i podjęcie próby ich rozwiązania poprzez:

  • wskazanie rekomendacji w odniesieniu do typowych modeli rekrutacji,
  • określenie roli podmiotów zaangażowanych w procesach rekrutacji, podstaw prawnych przetwarzania danych w ramach poszczególnych modeli oraz typowych zagrożeń rodzących ryzyka dla praw lub wolności kandydatów,
  • określenie sposobu realizacji zasad przetwarzania danych w procesach rekrutacyjnych,
  • określenie źródeł (sposobów) pozyskiwania danych w ramach procesów rekrutacyjnych,
  • wskazanie typowych podstaw prawnych dla przetwarzania danych w rekrutacji.

W jaki sposób zgłosić uwagi do Kodeksu?

Zapraszamy Cię do udziału w konsultacjach branżowych pierwszej części Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji. Pod dyskusję poddajemy rozdziały dotyczące zastosowanych pojęć, a także szczegółowy opis podstawowych modeli rekrutacji. Będziemy wdzięczni za czas poświęcony na zapoznanie się z dokumentem, a także przesłanie komentarzy i uwag do projektu Kodeksu.

Liczymy, że dzięki konsultacjom i opinii rynku powstanie Kodeks, który po zatwierdzeniu  przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie nieocenionym wsparciem w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych wszystkich podmiotów z całej branży. – dodaje Agnieszka Witaszek, Inspektor Ochrony Danych w Grupie Pracuj.

Aby wziąć udział w konsultacjach, wyrazić swoją opinię lub zgłosić zastrzeżenia, wystarczy pobrać dokument i przesłać swoje komentarze w wiadomości e-mail na adres: kodeks@erecruiter.plNa zgłoszenia czekamy do 11 stycznia 2019 roku.

Dokument dostępny jest również na stronie RODOwrekrutacji.pl, gdzie znajduje się więcej szczegółów dotyczących projektu. Nie czekaj, pobierz Kodeks, znajdź odpowiedzi na pytania, które nurtują rekruterów od chwili rozpoczęcia stosowania RODO aż do teraz, a jeśli masz wątpliwości zgłoś je do nas!

 

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Senior Digital Marketing Specialist, koordynator inicjatywy "Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji"