Strona główna Blog Rekrutacja zgodna z prawem Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – podsumowanie trzeciego spotkania

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – podsumowanie trzeciego spotkania

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji - trzecie spotkanie

13 kwietnia br. odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej, której celem jest opracowanie Kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji. Pomiędzy tym a poprzednim spotkaniem uczestnicy projektu pracowali nad rekomendacjami, które powinny znaleźć się w Kodeksie dla branży rekrutacyjnej. Spotkanie służyło podsumowaniu efektów działań i podjęciu kolejnych kroków na drodze do stworzenia dokumentu.

Rośnie grono zaangażowanych w projekt

Oprócz stałego już grona uczestników prac, a także Partnerów i Patronów inicjatywy (Pracuj.pl, GKK Gumularz Kozieł Kozik, SAZ) na spotkaniu mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć przedstawiciela Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Danych (SABI), Pana Marcina Soczko. Stowarzyszanie objęło patronat nad Kodeksem w marcu tego roku i stanowi dla inicjatywy bardzo cenne wsparcie merytoryczne w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych. Niezmiennie cieszy fakt, że do inicjatywy dołączają kolejni praktycy rekrutacji i ochrony danych osobowych, co z pewnością podniesie efektywność pracy nad dokumentem, ale także wartość samego Kodeksu.

Najnowsze zmiany Kodeksu Pracy

Tematem przewodnim wydarzenia były najnowsze zmiany Kodeksu Pracy z 28 marca 2018 r. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Patrycji Kozik – Radcy Prawnego z GKK Gumularz Kozik Kozieł pt. „Podstawy przetwarzania danych kandydatów do pracy w nowym projekcie Kodeksu Pracy”. Prelekcja była wstępem do szerszej dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania o najnowszych zmianach, a także kluczowych dla pracodawców kwestiach związanych z:

  • danymi kontaktowymi podawanymi przez kandydatów i niezbędnymi do prowadzenia procesów rekrutacji,
  • nadmiernymi danymi osobowymi, które aplikujący na oferty zamieszczają w dokumentach aplikacyjnych,
  • określeniem czasu przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i ewentualnej obsługi roszczeń kandydatów.

Celem dyskusji było zbadanie doświadczeń i praktyk stosowanych przez pracodawców oraz podmioty rekrutujące na zlecenie w wyżej wymienionych kwestiach, a także zidentyfikowanie potencjalnych problemów i zagrożeń.

Prace zespołów roboczych w toku

Wydarzenie zwieńczyła praca w zespołach roboczych nad kolejnymi zapisami, które Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji powinien zawierać, by prowadzenie rekrutacji po 25 maja było dla pracodawców łatwiejsze i zgodne z postanowieniami unijnego rozporządzenia.

Kolejne spotkanie osób zaangażowanych w projekt odbędzie się już w maju. Więcej o inicjatywie opracowania Kodeksu można przeczytać na stronie www.RODOwrekrutacji.pl.

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Senior Digital Marketing Specialist, koordynator inicjatywy "Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji"