Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Przyjazna rekrutacja to przede wszystkim otwarta komunikacja

Przyjazna rekrutacja to przede wszystkim otwarta komunikacja

otwarta komunikacja

Rozmowa z Bartłomiejem Juszczykiem, dyrektorem zarządzającym Grupy Adweb.

– Jak przyjazna rekrutacja wpisuje się w wartości Państwa firmy?

– W Grupie Adweb hołdujemy zasadom dobrego przepływu informacji wewnątrz firmy oraz czytelnej, otwartej komunikacji. Służy temu zarówno intranet firmowy, cotygodniowe spotkania managerów, na których rozmawia się o minionym tygodniu, jak i przyszłych zadaniach, posty podsumowujące te spotkania, dostępne dla każdego pracownika, a także szereg rozmów i konsultacji, w wyniku których każdy pracownik powinien mieć jak najpełniejszą wiedzę na temat firmy.

W podobny sposób podchodzimy do rekrutacji – ma się ona odbywać nie tylko w przyjaznych, pozytywnych i bezstresowych warunkach, będąc formą dyskusji i wymiany informacji a nie odpytywaniem kandydata, ale powinna jej również towarzyszyć jak najlepsza komunikacja.

– Jak ta komunikacja wygląda na poszczególnych etapach rekrutacji?

szablon– Każdy kandydat otrzymuje feedback. Osoby odrzucane już na etapie przeglądania życiorysu i listu motywacyjnego – również, często z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury. Wszystkich kandydatów informujemy o postępach rekrutacji. Każdy z nich dostaje informację o tym, czy jego CV jest interesujące i czy będzie brał udział w procedurze rekrutacyjnej. Wówczas, jeśli nie spełnia warunków – dostaje czytelną, uprzejmą odmowę i zaproszenie na przyszłość. Podobnie rzecz ma się po zakończeniu rekrutacji – informacje o jej wyniku otrzymują wszyscy kandydaci biorący w niej udział.

Staramy się tez nakierowywać osoby, które posiadają mniejsze doświadczenie, a mimo to aplikują na dane stanowisko – radzimy gdzie i jak mogą nabrać wiedzy, by ponownie aplikować. Zdarza się również wskazać kandydatowi po spotkaniu, co zaważyło o jego przejściu do kolejnego etapu lub odpadnięciu. W naszym mniemaniu taki feedback jest dla kandydatów wartościowy, i po prostu uczciwy.

Obligatoryjnie opinię na temat rozwiązywanych zadań stażowych otrzymują kandydaci na staże. Każda wskazuje pozytywne i negatywne aspekty rozwiązania, które zostało nam wysłane, oraz podsumowanie i wskazówki.

– Co robi wasza firma w sytuacji, gdy zauważacie u jakiegoś kandydata potencjał, a w danej chwili nie decydujecie się na to, aby się z nim związać – czy podtrzymujecie jakoś kontakt z takimi osobami?

– Osoby, które zwróciły uwagę, ale w danym momencie nie mogły być przyjęte, gromadzone są w specjalnym folderze, gdzie znajdują się ciekawi kandydaci, którzy w przyszłości mogliby być zaproszeni do firmy. Zdarza się również, że obserwujemy ich dalszą aktywność zawodową, kibicując nabywaniu doświadczenia.

– Wiele informacji na temat rekrutacji można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej karierze w waszych firmach – co, z punktu widzenia przyjaznej rekrutacji, jest o tyle istotne, że daje kandydatowi odpowiedź na wiele pytań, zanim jeszcze nawet zdecyduje się wysłać aplikację.

– Nasza odrębna witryna poświęcona pracy, stażom i ogólnie karierze w Grupie Adweb, to miejsce, gdzie każdy zainteresowany, obok aktualnych ogłoszeń, znajdzie szereg pożytecznych i przydatnych dla niego informacji. Dodam, że witryna ta jest ewenementem wśród agencji reklamowych, gdyż stanowi odrębny byt, a nie jest jedynie zakładką strony firmowej. To pozwala na zawarcie w niej znacznie większej ilości treści, która rozwiązuje szereg pytań kandydata już na wstępie jego decyzji o aplikowaniu do nas. Zakładka aktualizowana jest na bieżąco, znajdują się tam szczegółowe informacje o procedurze zatrudniania, o firmie, o programie staży, opinie o stażach, jakie padły z ust naszych stażystów oraz szereg linków do poszczególnych marek Grupy Adweb, jak i kanałów komunikacji (jak fanpage na Facebooku).

– A jakie są Państwa zdaniem bariery w prowadzeniu przyjaznej rekrutacji w naszym kraju?

– Obawiam się, że częściej wynika to z braku czasu niż otwartej niechęci firm do tego, by przyjaźnie rekrutować, i o tyle mogę to zrozumieć. Nie zmienia to faktu, że liczba stereotypów na temat błędnie prowadzonych rekrutacji jest tak duża, że na pewno ma swoje podłoże również w zbyt lekkim podejściu do kandydata, spotkań, feedbacku ze strony firm. Nie należy zapominać, że często taka rekrutacja dla kandydata jest decyzją życiową, której towarzyszy olbrzymi stres i zainteresowanie. Dlatego winne mu są uczciwość i szacunek.

– Dziękujemy za rozmowę!

PS. Czy wiesz jak prowadzić otwartą komunikację z kandydatami? Odwiedź stronę Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i dowiedz się jak dbać o pozytywne relacje z kandydatami.