Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Przyjazna rekrutacja zwiększa zaufanie do firmy i … dostarcza wiedzy o rynku

Przyjazna rekrutacja zwiększa zaufanie do firmy i … dostarcza wiedzy o rynku

rekrutacja a zaufanie do firmy

Firmy z sektora ubezpieczeniowego dobrze wiedzą, jak istotna w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest wiedza o potrzebach klientów oraz ich opinia. To know-how firma 4LifeDirect wykorzystuje również w obszarze rekrutacji.

Dbanie o relacje z kandydatami ma bardzo duże znaczenie w procesie budowania wizerunku naszej firmy. Bieżąca komunikacja, na każdym etapie procesu rekrutacji, jest bardzo istotna, ponieważ wzbudza w kandydatach poczucie aplikowania do pożądanego, dbającego o ludzi przedsiębiorstwa i tym samym zwiększa zaufanie do firmy. Gwarantuje nam również pozyskanie najbardziej wartościowych kandydatów, poszerzanie bazy oraz, co jest nie do przecenienia, dostarcza nam wiedzy o rynku pracodawców w naszej branży – mówi Marzena Dalka, Manager HR w firmie 4LifeDirect.

Przyjazna rekrutacja wpisuje się z resztą świetnie w wartości tej firmy, wśród których znajdziemy uczciwość, szacunek, relacje i profesjonalizm. Chcąc być „bliżej” kandydatów, 4LifeDirect stworzyła swój profil w portalu społecznościowym Facebook oraz na portalu Gowork.pl. – Kandydaci mogą tam znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące ofert pracy, procesu rekrutacji, wartości, jakimi się kierujemy w pracy, oraz zasad panujących w naszej firmie – mówi Marzena Dalka. Firma nie pozostawia również nikogo bez odpowiedzi: 

Standardem jest to, że każdy kandydat wysyłający aplikację otrzymuje maila z podziękowaniem za zainteresowanie ofertą oraz z informacją o czasie, w jakim będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami – dodaje.

Na kolejnych etapach rekrutacji firma przekazuje również kandydatom informacje o postępach i decyzjach, jakie zostały podjęte wobec jego kandydatury, a tym, którzy nie przeszli do kolejnego wskazuje obszary, które nie spełniły oczekiwań firmy.

Dialog zamiast odpytywania

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z kluczowych elementów procesu rekrutacyjnego, zarówno dla kandydata, jak i rekrutera, dlatego w jej trakcie nie tylko osoba starająca się o pracę powinna się dobrze zaprezentować, ale również osoba prowadząca rozmowę. – Nasz specjalista ds. rekrutacji zawsze starannie zapoznaje się z CV, układa zestaw pytań, ustala plan rozmowy i określa ramy czasowe rozmowy. Wybiera również miejsce spotkania tak, aby kandydat czuł się komfortowo – wyjaśnia Marzena Dalka. – Rozmowa zawsze jest dialogiem. Zależy nam nie tylko na tym, aby uzyskać jak najwięcej informacji o Kandydacie, ale również na tym, aby Kandydat miał jasny obraz tego, czego od niego wymagamy i co możemy mu zaproponować jako pracodawca. Dlatego zawsze zachęcamy do zadawania pytań.

4LifeDirect jest również otwarty nie tylko na pytania, ale i uwagi kandydatów.

Ich opinie na temat przebiegu rekrutacji są dla nas na tyle istotne, że dotychczasowe ustne pozyskiwanie informacji na temat procesu planujemy zastąpić systemowym, cyklicznym badaniem, którego wyniki będą nam służyły w doskonaleniu metod i narzędzi. – zapewnia rekruterka.

Zatrudniony – przeszkolony i doinformowany

Bycie przyjaznym pracodawcą przejawia się również w procesie wdrażania nowo zatrudnionych pracowników. Każdy kandydat, który przeszedł pozytywnie proces rekrutacji, zanim rozpocznie pracę, jest zapraszany na szkolenie, którego celem jest przygotowanie go do pracy. W jego trakcie ma okazję poznać swoje przyszłe miejsce pracy, kulturę organizacyjną, prawa pracownika, zasady etyki, spotkać się ze swoim przyszłym przełożonym, poznać zasady współpracy, przepracować wspólnie zakres obowiązków, otrzymać cele i sposoby ich realizacji wraz z systemem kontroli. – Otrzymuje również harmonogram procesu przygotowującego go do wykonywania swoich obowiązków, spotyka się z ekspertami poszczególnych działów i ma szanse przećwiczyć w praktyce wszystkie czynności, które będzie wykonywał na stanowisku pracy. – podsumowuje Marzena Dalka.

Julia Urbańska
Koordynator ds. Marketingu B2B
eRecruitment Solutions

PS. Czy wiesz, że pozytywne wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji budują zaufanie do Twojej firmy na rynku? Odwiedź stronę Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i dowiedz się jak dbać o pozytywne relacje z kandydatami.