Strona główna Blog HRTech Zintegrowana platforma rekrutacyjna – najlepsze narzędzie dla HR w najbliższych latach

Zintegrowana platforma rekrutacyjna – najlepsze narzędzie dla HR w najbliższych latach

zintegrowana platforma rekrutacyjna

Jeszcze parę lat temu innowacją było posiadanie przez dział HR systemu do zbierania aplikacji kandydatów. Dziś w obliczu zmian na rynku pracy to za mało. Na horyzoncie pojawia się zintegrowana platforma rekrutacyjna, która pozwala szybko i efektywnie rekrutować talenty do wielu branż oraz obsadzać pracowników na różnorodnych stanowiskach. Wszystko przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i wygody codziennej pracy HR i biznesu.

Na pytania o aktualne wyzwania branży, a także umiejętny dobór narzędzi HR dla organizacji odpowiada Adam Wielebski, Commercial Director, członek Zarządu w eRecruiter.

Jak zmieniła branża HR i rekrutacja w ostatnich latach?

Adam Wielebski: Przez kilka ostatnich lat mogliśmy obserwować stopniową digitalizację rekrutacji w polskich firmach. Organizacje i ich działy HR upatrywały w technologii wsparcia w codziennej pracy, przyspieszenia procesów, szybszej i bardziej precyzyjnej selekcji aplikacji. Ostatnie lata, w tym czas pandemii, znacząco przyspieszyły adopcję nowoczesnych rozwiązań w organizacjach, w tym również w obszarze rekrutacji. Systemy do zbierania aplikacji stały się niezbędnym narzędziem umożliwiającym zdalną współpracę zespołów i prowadzenie rekrutacji online z zachowaniem bezpieczeństwa danych, sprawnego przepływu informacji oraz efektywności procesów. Co więcej, kiedyś rekrutacja dotyczyła wyłącznie działu HR, obecnie proces ten dotyczy całej organizacji.

Czy rola HRu w organizacjach również się zmieniła w ciągu ostatnich lat?

Tak, rola HRu zmieniała się już od kilku lat. Pandemia tylko przyspieszyła tę transformację. Skuteczny HRowiec już wcześniej był specjalistą od rekrutacji, spraw kadrowych, działań rozwojowych. Z biegiem czasu stawał się partnerem dla biznesu, w tym uczestnikiem procesu podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Pierwszym krokiem do dużych zmian było wprowadzenie przepisów RODO w 2018 roku. Kolejny krok na drodze transformacji wymusiła pandemia. Nigdy wcześniej technologia i kwestie personalne nie miały tak ogromnego znaczenia dla zachowania ciągłości i rozwoju biznesu. Oczy zarządów wielu firm zwróciły się do działów personalnych, oczekując wsparcia, proponowania rozwiązań, zarządzenia zasobami ludzkimi w zmianie. Strategiczna rola HR-u niewątpliwie wzrosła i w kolejnych latach będzie umacniać swoją pozycję.

Przed jakimi wyzwaniami stanęły działy HR w obliczu tych zmian?

eRecruiter to wiodąca na polskim rynku platforma rekrutacyjna. Korzysta z niej regularnie ponad 1500 firm, którym oferujemy wsparcie technologiczne, ale z którymi utrzymujemy też wyjątkowe partnerskie relacje. Dzięki temu wiemy, przed jakimi wyzwaniami stają pracodawcy na polskim rynku. Z naszych obserwacji wynika, że wyzwaniami było:

  • zapewnienie ciągłości procesów w rozproszonych strukturach,
  • szybkie wdrożenie rozwiązań do prowadzenia rekrutacji zdalnych,
  • identyfikowanie i dobór najlepszych źródeł pozyskiwania aplikacji,
  • dostarczenie narzędzi selekcji aplikacji czy weryfikacji kompetencji kandydatów.

Nie do pominięcia na tej liście jest także potrzeba coraz większej personalizacji procesów rekrutacyjnych na wielu poziomach, czyli dostosowania ich do specyfiki organizacji, potrzeb managerów oraz oczekiwań różnych grup kandydatów.

Czy system rekrutacyjny wspiera HR we wszystkich tych obszarach? Może rekrutując, powinniśmy zrezygnować z niego na rzecz innych rozwiązań?

Intuicyjna i bezpieczna platforma do zarządzania rekrutacjami jest i będzie podstawą pracy działów HR, które dążą do zachowania efektywności pracy i współpracy, projektowania procesów rekrutacyjnych o najwyższych standardach i budowania mocnego wizerunku pracodawcy na konkurencyjnym rynku. System rekrutacyjny to także nieocenione źródło informacji o prowadzonych procesach, skuteczności źródeł publikacji ogłoszeń, czy sprawności zespołów rekrutacyjnych. Stając w obliczu zmian i wyzwań, o których wspominałem, nieuniknione staje się testowanie i implementowanie nowych rozwiązań z kategorii HRTech. Kluczem jest dobór narzędzi w taki sposób, by przy rosnącej ich liczbie, wybierać te, które możemy zintegrować z systemem rekrutacyjnym.

Jakie nowoczesne technologie mogą zatem wspierać rekruterów i rekrutujących managerów?

Na znaczeniu zyskiwać będą rozwiązania zapewniające szybkość i skuteczność procesów rekrutacyjnych, ale też dostarczające najlepszych doświadczeń zarówno rekruterom — wpierając ich w codziennej pracy, managerom — umożliwiając pozyskanie najlepiej dopasowanych pracowników, jak i kandydatom — zapewniając maksimum pozytywnych wrażeń z rekrutacji. Wszystko to w oparciu o płynny i szybki przepływ informacji, dostosowany do etapu rekrutacji, charakterystyk kandydatów i preferowanych mediów.

Do dyspozycji pracodawców są chatboty, pozyskujące aplikacje kandydatów bez fizycznego udziału rekrutera, czy voiceboty wspierające selekcję aplikacji. Coraz popularniejsze stają się testy kompetencji, analityczne czy znajomości języków online, pozwalające zweryfikować wiedzę i umiejętności oczekiwane na obsadzanym stanowisku. Pulę nowoczesnych rozwiązań uzupełniają także narzędzia do grywalizacji rekrutacji, platformy wellbeing dla pracowników oraz automatyzacja badań NPS kandydatów. Nadal w mocy pozostaje też systematyczna i pełna komunikacja z kandydatami e-mail i SMS, która dzięki narzędziom może być jednocześnie spersonalizowana i zautomatyzowana.

Jak dobierać te rozwiązania by stanowiły wsparcie i przynosiły korzyści całej organizacji?

Zadaniem HRu jako przewodnika po technologiach rekrutacyjnych i doradcy biznesu w zakresie ich doboru, jest zapewnienie dostępu do różnych rozwiązań oraz zadbanie o łatwość korzystania z nich przez wszystkich uczestników procesów. Jak to zrobić? Po pierwsze korzystać ze znanych w organizacji narzędzi jak aplikacje do spotkań online, czy kalendarze Outlook i Google Calendar. Po drugie zapewnić możliwość układania procesów w dopasowaniu do poziomu i specyfiki stanowiska. Po trzecie dywersyfikować narzędzia i metody, ale też zapewnić efektywność ich wykorzystania poprzez integracje, czyli dostęp do różnych rozwiązań z poziomu jednego systemu, np. już używanego systemu rekrutacyjnego. Podążając w tym kierunku, niemal każda firma może stworzyć dopasowany do swoich potrzeb ekosystem rekrutacyjny pod postacią zintegrowanej platformy rekrutacyjnej. Właśnie w tym celu uzupełniliśmy eRecruiter o HR Marketplace oferujący naszym Klientom pakiet różnorodnych, połączonych z platformą usług i narzędzi.

Coraz więcej się mówi o doświadczeniach kandydatów? Czy zintegrowane platformy rekrutacyjne są sprzymierzeńcem budowania pozytywnych doświadczeń?

Najlepsze doświadczenia aplikujących i mocny wizerunek pracodawcy są obecnie nie do przecenienia. Mogą decydować o tym czy weźmie udział w procesie, a finalnie wybierze ofertę firmy. Zintegrowana platforma rekrutacyjna stoi na straży doświadczeń kandydatów, bo skraca czas trwania procesu, umożliwia komunikację na każdym etapie, personalizuje procesy. Co więcej, to także źródło najlepszych doświadczeń rekruterów i wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie rekrutacji w firmie.

Jakie korzyści płyną z zastosowania tych narzędzi?

Nowoczesne technologie pozwalają lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby kandydatów i biznesu. Platforma, która obejmuje cały proces rekrutacji i integruje dodatkowe usługi to komfort pracy i niesamowite ułatwienie. To także oszczędność czasu, strażnik spójności prowadzonych procesów, zachowanie wysokich standardów rekrutacyjnych, poufności i bezpieczeństwa danych. Wszystko to wpływa na satysfakcję ze wspólnie prowadzonych przez HR i biznes procesów. Co więcej pozytywnie rezonuje z wizerunkiem pracodawcy i buduje przewagi konkurencyjne firmy na rynku. Co najważniejsze umożliwia pozyskiwanie pracowników o najlepszych kompetencjach dla zachowania ciągłości funkcjonowania organizacji niezależnie od czynników zewnętrznych.

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Marketing Team Leader