Strona główna Blog HRTech Czy warto robić testy osobowości w rekrutacji? Psychometria Staffly w eRecruiter HR Marketplace.

Czy warto robić testy osobowości w rekrutacji? Psychometria Staffly w eRecruiter HR Marketplace.

Nowoczesna rekrutacja coraz mocniej zdaje sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem składającym się na sukces zatrudnienia jest dopasowanie pracownika do stanowiska pracy. Oprócz kompetencji równie ważne są cechy osobowości, które zbadać można za pomocą testów osobowości. Czym są i jak je wykorzystać w rekrutacjach?

Osobowość to złożony konstrukt, na który składają się przeplatające się ze sobą cechy, zdolności, preferencje, mechanizmy myślenia i działania. Jest ona unikalna i wyjątkowa dla każdego człowieka, a jednocześnie to właśnie ona determinuje, w jakiej pracy sprawdzimy się najlepiej. Od osobowości zależy chociażby to, czy człowiek bardziej pasuje do pracy monotonnej i wymagającej ciągłego skupienia, czy może ruchliwej i pełnej zmiennych bodźców. Mówiąc inaczej, ilu ludzi – tyle osobowości.

Czym jest psychometria?

Testy osobowości (testy psychometryczne) opierają się na założeniach psychometrii, aby ocenić cechy osobowości kandydata i przewidzieć jego zachowania w miejscu pracy. Psychometria nazywana jest inaczej “pomiarem duszy”, jednak zdecydowanie więcej wspólnego ma ze złożoną analizą poszczególnych aspektów osobowości, niż konstruktem teologicznym. Jest to dział psychologii, który zajmuje się teorią i praktyką wykorzystywania ocen psychometrycznych – również w rekrutacji.

Praktyka potwierdza, że psychometria jest czymś, co warto stosować w rekrutacjach na wszelkiego rodzaju stanowiska. Pomysłem Staffly jest jej zastosowanie w procesach rekrutacyjnych i wpłynięcie na obniżenie rotacji w firmach zatrudniających pracowników handlu i obsługi klienta (retail), logistyki, produkcyjnych, administracyjnych niższego i średniego szczebla.

Wysoki wskaźnik rotacji jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnych firm na całym świecie. Problem ten wiąże się z niestabilnością zespołu, który ma problem ze współpracą, komunikacją oraz motywacją. Najbardziej dotkliwe są jednak konsekwencje ekonomiczne, czyli ogromne koszty utopione w ciągle powtarzających się, nieskutecznych rekrutacjach.

W badanych przez Staffly przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej i retail rotacja w ujęciu rocznym wynosiła od 20% do nawet 40%, a średni czas zatrudnienia kandydata wahał się od 2 do 12 tygodni. Wstępne rezultaty wdrożeń komercyjnych pokazują, że produkt Staffly jest w stanie obniżyć w/w rotację o co najmniej 10% w ujęciu rocznym.

Jak psychometria wspiera proces rekrutacji?

Najczęściej zadawane podczas rekrutacji pytania dotyczą wykształcenia, doświadczenia i posiadanych umiejętności, a rekruterzy szukają fizycznego potwierdzenia deklarowanych przez kandydatów kompetencji. Przykładowo, gdy poszukujemy kierowcy to takim potwierdzeniem będzie prawo jazdy. Dokument ten nie mówi jednak zbyt wiele o samym człowieku. Po analizie CV czy podczas 30-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej, nie można przewidzieć, jak kandydat będzie się zachowywał i jaką postawę przyjmie względem innych pracowników. Rekruterzy mogą dostrzec jedynie ograniczony obraz danej osoby.

Wiele aspektów mających znaczenie w pracy np. otwartość czy odporność na stres, jest trudnych do wychwycenia podczas tradycyjnego procesu rekrutacyjnego. Pod tym względem dużo lepiej sprawdzają się testy psychometryczne, które poprzez odpowiedni zestaw pytań pozwalają określić nasilenie poszczególnych cech osobowości i kompetencji miękkich.

Rekruterzy często poszukują kandydatów z wieloletnim doświadczeniem, choć wcale nie gwarantuje to, że taka osoba jest dobrym fachowcem. Natężenie kompetencji miękkich może nie pasować do danej pracy – w efekcie pracownik ani nie będzie czuł się dobrze w firmie, ani nie osiągnie oczekiwanych od niego wyników. Specjaliści HR muszą pamiętać również o nieświadomych uprzedzeniach, które niezależnie od okoliczności i dobrych chęci wpływają na decyzje o zatrudnieniu. Z testami nie ma takiego problemu, gdyż są one całkowicie obiektywne, wyniki kształtują się na podstawie zgromadzonych danych.

Testy osobowości Staffly

Staffly, partner eRecruiter HR Marketplace, to startup HR Tech, który powstał aby obniżyć poziom rotacji w firmach, poprzez lepsze dopasowanie pracowników do stanowiska pracy. Cel szczyty i piękny, jednak nawet najlepsza idea okazuje się nieosiągalna bez odpowiedniej bazy wiedzy i praktyki. Dlatego rozwiązanie opracowane przez Staffly łączy psychometrię z autorskimi testami osobowości opierającymi się na Modelu Cech Wielkiej Piątki. Model ten jest uważany przez psychologów za najbardziej rzetelny i sprawdzony sposób na odwzorowanie ludzkiej osobowości, czego dowodzi chociażby fakt, iż jest on najpowszechniej wykorzystywanym punktem odniesienia dla badań na całym świecie.

Testy pomiaru osobowości Staffly pomagają zbadać takie obszary jak:

 • predyspozycje do pełnienia określonej roli w organizacji (np. zdolności przywódcze),
 • kompetencje indywidualne (np. komunikatywność, rozwiązywanie konfliktów),
 • możliwości intelektualne (np. inteligencja ogólna i emocjonalna),
 • kompetencje społeczne (np. zdolność współpracy).

Testy psychometryczne pozwalają rekruterowi, bez specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii, dopasować kandydata do stanowiska pracy.
Badanie obejmuje zestaw Cech Wielkiej Piątki, czyli: otwartość, ugodowość, sumienność, neurotyzm i ekstrawersję. Pozwala sprecyzować umiejętności, przewidzieć przyszłe zachowania, ustalić mocne i słabe strony, a także preferowany styl pracy. W ten sposób rekruter jest w stanie znacznie szybciej i skuteczniej wyłonić idealnego kandydata spośród wszystkich aplikantów.

Na jakie pytania odpowiadają testy psychometryczne Staffly?

 • Czy ten kandydat nadaje się do pracy rutynowej?
 • Czy ten kandydat jest cierpliwy, systematyczny itp?
 • Jak kandydat poradzi sobie z daną formą wykonywanej pracy?
 • Czy jest gotowy do szybkiego tempa pracy?

Przykładowy profil kasjera handlowego i pracownika produkcyjnego.

Podczas oceny poziomu dopasowania kandydata do stanowiska kasjera handlowego testy osobowości oceniają pięć głównych obszarów:

 • rzetelność i dokładność,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • konsekwentność,
 • koncentracja uwagi.

Natomiast dla profilu pracownika produkcyjnego badane cechy obejmują:

 • rzetelność i dokładność,
 • jakość wykonywanej pracy,
 • współpraca,
 • gotowość do szybkiego tempa pracy.

Wybrane cechy tworzą zestaw warunkujący osobowość, która sprzyja pracy na stanowisku kasjera handlowego czy pracownika produkcji. W przypadku osób osiągających wysokie wyniki w tych obszarach jest duża szansa, iż poradzą sobie one w pracy i jednocześnie będą się w niej czuły dobrze. Przekłada się to z kolei na wzrost jakości wykonywanej pracy i zadowolenia z niej!

Wyniki oraz rezultaty wdrożeń komercyjnych wskazują, że testy stosowane w ramach profili stanowisk mogą efektywnie uzupełnić proces rekrutacji, preselekcji (do 50% wg wdrożeń komercyjnych Staffly) czy bieżącego zarządzania ścieżkami kariery pracowników firmy.

Korzystasz już z systemu eRecruiter? Kliknij >tutaj< aby dowiedzieć się więcej o testach psychometrycznych Staffly, dostępnych na platformie eRecruiter HR Marketplace.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak eRecruiter wspiera pozyskiwanie i selekcję kandydatów – napisz do nas!

Filip Sobel

Filip Sobel

Founder & CEO Staffly