Strona główna Blog Porady HR Efektywność rekrutacji – wyniki badania eRecruiter. Jesteśmy zadowoleni, ale…

Efektywność rekrutacji – wyniki badania eRecruiter. Jesteśmy zadowoleni, ale…

Czy prowadzona w Twojej firmie rekrutacja jest skuteczna? Co ma największy wpływ na jej przebieg, czas trwania i efekty? Jak usprawnić proces pozyskiwania pracowników do firmy, mając na uwadze czasochłonną selekcję aplikacji, spotkania z kandydatami i napięte kalendarze menedżerów w firmie? Te pytania zadaliśmy ponad 250-ciu rekruterom z różnych organizacji w całej Polsce. Wyniki zebraliśmy w najnowszym raporcie Efektywność rekrutacji. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was również cykl felietonów, które przybliżą Wam aktualną sytuację i pozwolą lepiej zaprojektować procesy zwłaszcza teraz, gdy rynek pracy mocno przyspieszył, ale nie jest już taki, jak przed pandemią. Zapraszamy do lektury.

Na początku dobre wiadomości: ponad 70% ankietowanych przedstawicieli obszaru Human Resources stwierdziło, że prowadzone przez nich rekrutacje są efektywne. Nieco więcej respondentów – 72% – podkreśliło, że w ich organizacjach są one również wystandaryzowane i podlegają jasnym procedurom. Dane te napawają optymizmem, ponieważ dziś od sprawnie prowadzonych rekrutacji zależy bardzo wiele.

Pandemia koronawirusa mocno nadszarpnęła gospodarkę. Kilkutygodniowe zamknięcie sklepów, salonów kosmetycznych, restauracji i wielu biur wywołało liczne negatywne konsekwencje, także w postaci lawiny zwolnień. Wielu pracodawców – nawet jeśli nie byli zmuszeni zwalniać pracowników – zamroziło wszelkie procesy rekrutacyjne. Z kolei wstrzymanie rekrutacji na czas lockdownu sprawiło, że dziś rekrutujący HR-owcy mają ręce pełne pracy. Dotychczasowe „wiszące wakaty” wcale się przecież nie zapełniły, a odmieniona pandemią rzeczywistość nierzadko wymaga sprawnego pozyskania do organizacji także nowych kompetencji i talentów.

Druga strona medalu

Mimo że rekruterzy są zadowoleni z efektów prowadzonych rekrutacji, a ponadto uważają, że są one w ich organizacjach dobrze przygotowane i zaplanowane, dane dotyczące zaangażowania menedżerów są niepokojące. Zaledwie 21% ankietowanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że menedżerowie w ich firmie wiedzą, jak przebiega rekrutacja i znają jej zasady. Jak twierdzi poproszona przez nas o komentarz ekspertka, Magdalena Morgaś, Recruitment i Employer Branding Coordinator w Media Markt:

Patrząc na wyniki, zdumiewające jest, że występuje rozbieżność pomiędzy danymi dotyczącymi oceny efektywności procesów rekrutacji a oceną wiedzy menedżerów na ten temat. Moim zdaniem klucz do osiągnięcia maksymalnej efektywności rekrutacji skupia się właśnie w poziomie wiedzy biznesu, na temat jego poszczególnych kroków i przebiegu. Rolą ekspertów ds. rekrutacji powinna być zatem ciągła edukacja menedżerów w tym zakresie.  

Kluczowa rola menedżera

Dlaczego rola menedżera w procesie rekrutacji jest tak istotna? Przede wszystkim dlatego, że to jego zespół zasili nowo pozyskany pracownik. Lider musi określić nie tylko kluczowe kompetencje i oczekiwania względem kandydata, ale również te jego umiejętności, które dodatkowo wzbogacą zespół. To bezpośredni przełożony najlepiej wie, jakie cechy osobowości i temperamentu wpiszą się w dynamikę jego teamu. Będzie również na co dzień pracował z wybranym kandydatem, a to od dobrego dopasowania zależy czy nowy pracownik sprawdzi się w organizacji  i czy rozwinie skrzydła. Menedżer jest zatem prawdziwym nadawcą oferty o pracę.

Naturalnie jest to również osoba bardzo zapracowana i pochłonięta codziennymi wyzwaniami i zadaniami. Dlatego tak ważna jest rola rekrutera, który dba o administracyjną stronę procesu rekrutacji, ale również wspiera merytorycznie menedżerów w wyborze odpowiednich kandydatów.

W naszej firmie proces rekrutacji rozpoczyna się właśnie od spotkania z przełożonym potencjalnego pracownika i stworzenia profilu kandydata w oparciu o potrzeby biznesu. Menedżerowie zatrudniający biorą czynny udział w selekcji aplikacji. Wysyłamy im Interaktywne Karty Kandydata eRecruiter, za pomocą których łatwo i szybko mogą podjąć decyzję, czy kandydat przechodzi do dalszego etapu rekrutacji, czy też nie. Są również obecni na spotkaniach z wyselekcjonowanymi osobami. Tak naprawdę są zaangażowani w proces od początku do końca – dodaje Magdalena Morgaś z Media Markt.

Efektywność rekrutacji dzięki technologicznemu wsparciu

Co w rekrutacji może wesprzeć tandem rekruter – menedżer? Technologia. Dzięki systemom ATS takim jak eRecruiter cały proces rekrutacji może zostać ustandaryzowany i komunikowany wewnątrz organizacji. Dzięki takim funkcjonalnościom jak formularze rekrutacyjne kandydaci nie muszą tworzyć i przesyłać dodatkowych dokumentów, wystarczy, że wypełnią wygodny formularz.

Z kolei odpowiadający za proces pozyskania kandydatów HR-owiec nie musi doszukiwać się interesujących go informacji w wielu nadesłanych i zróżnicowanych dokumentach, lecz ma je zapisane w konkretnym formacie. Dodatkowo zaszyte w systemie filtry pozwalają mu dosłownie w mgnieniu oka wyszukać interesującą kandydaturę czy pożądane umiejętności w zbiorze aplikacji. W systemie eRecruiter na podstawie formularzy powstają wspomniane Interaktywne Karty Kandydata, które pozwalają łatwo udostępnić profil kandydata i zaprezentować go zainteresowanym menedżerom.

Systemy rekrutacyjne umożliwiają nie tylko na łatwiejsze zbieranie aplikacji i zarządzanie nimi, ale również dzięki przydatnym funkcjonalnościom pozwalają znacząco przyspieszyć proces selekcji kandydatów spełniających podstawowe założenia danego procesu. Stąd już prosta droga do zwiększenia efektywności rekrutacji.

W następnym felietonie przedstawimy kolejną porcję interesujących danych dot. efektywnej rekrutacji.

Bezpłatna, pełna wersja raportu jest już do pobrania tutaj.

Monika Różycka

Monika Różycka

Marketing Specialist