Strona główna Blog Porady HR Rekrutacja w IT – 7 rzeczy, które musisz wiedzieć

Rekrutacja w IT – 7 rzeczy, które musisz wiedzieć

rekrutacja w IT

Specjalista ds. IT to kandydat wymagający i wybredny, a jednocześnie cenny i pożądany przez firmy działające w różnych obszarach. Aby sprostać oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i samych kandydatów, rekruterzy muszą bardzo dobrze przygotować się do tego zadania.

Jednym z głównych kluczy do sukcesu jest znajomość grupy docelowej, a specjaliści z branży IT bywają postrzegani jako specyficzni. Warto więc dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Oto kilka spostrzeżeń, które mogą mieć wpływ na sukces lub porażkę procesu rekrutacyjnego.

1. Konkretnie i bez koloryzowania

Im bardziej precyzyjne ogłoszenie rekrutacyjne, tym lepiej. Kuszenie „rozwojowymi” projektami, „ambitnymi” obowiązkami i „wspaniałą” atmosferą wcale nie musi wywołać fali entuzjazmu. Mało tego, może zostać zupełnie przeoczone przez przeglądającego ogłoszenia. Specjalista ds. IT musi bowiem dokładnie wiedzieć, co kryje się pod słowami „rozwojowy”, „ambitny” i „wspaniały”. Co zatem zrobić? Trzeba uszczegółowić informację i podać maksymalnie dużo konkretów, np. na temat wykorzystywanych technologii. – Ogłoszenia zamieszczane na portalach internetowych, branżowych oraz te wysyłane za pomocą mediów społecznościowych powinny być rzetelnie przygotowane pod względem merytorycznym, atrakcyjne wizualnie oraz dostosowane do sposobu komunikacji grupy docelowej – wylicza Sylwia Sałek, Specjalista HR w Transition Technologies S.A., która twierdzi, że dobrym pomysłem podczas przygotowywania ogłoszenia jest odwiedzenie portali typu GitHub oraz forów dyskusyjnych. – Możemy tutaj przyjrzeć się rozwijanym aplikacjom oraz programom realizowanym przez konkretne, bardzo zdolne osoby. Portale takie dają nam możliwość ocenienia jakości kodu, jak również nawyków programistycznych – argumentuje przedstawicielka Transition Technologies.

2. Coś, co nie przelicza się na pieniądze

Atrakcyjne wynagrodzenie to cecha obszaru IT. Nic więc dziwnego, że już na wstępie będą takiego specjalistę interesować zarobki, kiedy odbierze telefon z konkurencyjnej firmy.

Specjaliści z branży IT codziennie dostają wiele interesujących ofert pracy, przez co mają świadomość nie tylko stabilności finansowej, ale także dostrzegają w nich perspektywę dalszego rozwoju – mówi Sylwia Sałek.

Bardzo ważna dla kandydata IT będzie więc możliwość rozwoju, a swoją decyzję o zmianie pracy może on uzależnić od zakresu powierzonych obowiązków. Rekrutacja w IT wymaga, abyś był merytorycznie przygotowany do rozmowy o projektach i zadaniach, do których jest poszukiwany nowy pracownik. Sporo zyskasz, jeśli w interesujący sposób zarysujesz ścieżkę rozwoju, pokażesz, że praca będzie wiązać się z nowymi wyzwaniami, a firma korzysta z nowoczesnych narzędzi i oferuje technologie, dzięki którym można się wiele nauczyć.

3. Wsparcie merytoryczne

Rekrutacja w IT najczęściej wymaga włączenia do procesu specjalistów, ekspertów i menedżerów, którzy znają się na IT. Udział osób technicznych w rekrutacji będzie dodatkową wartością, pozwoli w szybki i wyczerpujący sposób przekazać informacje, które interesują kandydata oraz zweryfikować jego wiedzę.

4. Informacja zwrotna to podstawa

Szybki kontakt, płynna komunikacja to coś, o co musisz szczególnie zadbać w trakcie rekrutacji IT. Nie należy ociągać się z udzielaniem informacji zwrotnej, bo lada moment może Cię ubiec konkurencja. Do przygotowania feedbacku można użyć elektronicznego systemu rekrutacyjnego (ATS), który pomaga usprawnić wymianę informacji między rekruterem a kandydatem.

5. Powściągliwość

Specjaliści ds. IT odbierani są często jako osoby zamknięte w sobie, z oporem wdające się w dyskusje i niechętnie odpowiadające na długą serię pytań. Warto więc dobrze przemyśleć to, o co zapytasz podczas rozmowy, a przygotowując pytania w formularzu aplikacyjnych zadbać tylko o najważniejsze kwestie.

6. Rozmaite pasje i oryginalne hobby

Fotografia, rysowanie komiksów, wspinaczka górska, szachy, wyścigi rowerowe – specjaliści ds. IT to często osoby o rozmaitych zainteresowaniach, aktywnie spędzające wolny czas. Taka wiedza może się przydać, kiedy będziesz przygotowywać akcję marketingową czy employer brandingową, kierowaną do tej grupy zawodowej.

7. Przygotuj się na uwagi technologiczne

Pamiętaj, że osoby związane z nowymi technologiami patrzą przez ich pryzmat. Dlatego załóż, że rozmowa rekrutacyjna może zamienić się w pewnym momencie w lawinę uwag do strony www twojej firmy np. nawigacji po niej, łatwości znajdywania informacji, jak działa formularz aplikacyjny czy wygląd strony poprzez tablet. Najczęściej jest to cenna wiedza, którą warto wykorzystać. W jaki sposób odniesiesz się do zgłaszanych uwag, może zostać odebrane przez kandydata, jako ogólne nastawienie firmy do wdrażania rozwiązań technologicznych dlatego warto być przygotowanym na taki scenariusz. Wielu uwag możesz uniknąć wdrażając standardy w miejscach kluczowych jak strona kariera. To zagadnienie szerzej zostało opisane w e-booku zakładka „Kariera”.

 

Kasia Klimek

Katarzyna Klimek-Michno

Dziennikarka Dziennika Polskiego z sześcioletnim doświadczeniem w prasie codziennej. Z wykształcenia filolog. Laureatka nagrody „Phil Epistemoni – Przyjaciel Nauki”. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w tematyce HR.