Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Grupa Kopex – Odpowiedzialni wobec kandydatów

Grupa Kopex – Odpowiedzialni wobec kandydatów

odpowiedzialność wobec kandydatów

„Wierzymy, że pozyskiwanie właściwych ludzi ma przełożenie na sukces firmy” – to przesłanie widoczne jest dla każdego kandydata odwiedzającego zakładkę Kariera na stronie Grupy Kopex. Firma jest cenionym producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

Wyrazem działań odpowiedzialnych społecznie są nie tylko inicjatywy, które wspiera Grupa Kopex, ale także to, w jaki sposób firma prowadzi procesy rekrutacyjne i komunikuje się z kandydatami.

Przede wszystkim osoby szukające pracy w jednej ze spółek Grupy na stronie internetowej znajdą wszystkie niezbędne informacje ich dotyczące, a w zakładce poświęconej karierze aktualne oferty pracy ze szczegółowym opisem dla danego stanowiska oraz informacją, co firma ma do zaoferowania aplikującemu. Dodatkowo, w zakładce Kariera można zapoznać się z danymi dotyczącymi zatrudnienia w Grupie Kopex oraz informacjami na temat profili idealnych kandydatów (np. preferowane kierunki studiów czy rodzaje szkół).

Wśród dobrych praktyk rekrutacyjnych, które stosuje firma warto również wspomnieć o udzielaniu odpowiedzi na każdą nadesłaną aplikację. By usprawnić ten proces firma korzysta z systemu do rekrutacji on-line eRecruiter. ATS wykorzystywany jest również w celu zbierania aplikacji spontanicznych. Formularz, dzięki któremu można zgłosić swoją kandydaturę bez trudu można znaleźć w zakładce z aktualnymi ofertami pracy. We wszystkich formularzach aplikacyjnych kandydat może wpisać informację o oczekiwanym wynagrodzeniu. Taka możliwość zdecydowanie skraca proces rekrutacji i jest wyrazem szacunku wobec czasu i zaangażowania kandydata. Ponadto, osoby, które dotarły do etapu rozmów kwalifikacyjnych mogą liczyć na rodzaj coachingu, który pomaga kandydatowi wyciągnąć wnioski po odbytym spotkaniu.

Grupa Kopex dostrzega również potrzebę utrzymywania relacji z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji, dlatego po zakończeniu procesu informacja zwrotna o wyniku rekrutacji przesyłana jest wszystkim kandydatom aplikującym na dane ogłoszenie, a osobom, które najlepiej rokują wysyłane są informacje o kolejnych procesach.

Firma otwarta jest również na uwagi aplikujących, dlatego pod koniec spotkania rekrutacyjnego kandydatom zadawane są pytania dotyczące całego procesu, a ich sugestie omawiane są osobami zlecającymi rekrutację, które również uczestniczą w rozmowach.

PS Weź odpowiedzialność za procesy rekrutacji i dbaj o wrażenia kandydatów na każdym etapie. Odwiedź stronę Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, by dowiedzieć się więcej na temat zasad Przyjaznej Rekrutacji.