Strona główna Blog Candidate Experience Wszystko co musisz wiedzieć o candidate experience w jednym wpisie

Wszystko co musisz wiedzieć o candidate experience w jednym wpisie

Dbałość o doświadczenia kandydatów (ang. candidate experience) w procesach rekrutacyjnych, zdecydowanie zajmuje wysoką pozycję na liście dzisiejszych rekrutacyjnych „must”. Potwierdzają to wyniki badania Candidate Experience w Polsce 2019, przeprowadzonego wśród kandydatów i pracodawców. Jednak co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem? I dlaczego jest takie ważne nie tylko dla rekruterów, ale i całej organizacji? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w tym artykule. Wydawałoby się, że zagospodarowanie tego obszaru może przynieść same korzyści, podnieść efektywność rekrutacji, a nawet przełożyć się bezpośrednio na wyniki biznesowe. Jest to jednak nie lada wyzwanie, z którym codziennie mierzą się pracodawcy.

Pojawia się więc pytanie: jak sobie z tym poradzić? Wyniki badania Candidate Experience w Polsce 2019, pokazują jak wygląda rekrutacja z perspektywy kandydata i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, przygotowując swoje procesy.

Czym tak właściwie jest candidate experience?

Jaka jest definicja candidate experience? Najprościej ujmując, to doświadczenia kandydata wyniesione z procesu rekrutacyjnego, w którym brał udział. Candidate experience dla pracodawcy oznacza przede wszystkim opinie kandydatów na temat tego, jak zostali potraktowani, co się im podobało, a co by zmienili – nie tylko w procesie, w którym mieli okazję uczestniczyć, ale również np. w ogólnym podejściu firmy do aplikujących.

Co ważne, na doświadczenia kandydata składają się nie tylko wrażenia wyniesione z samych spotkań rekrutacyjnych. Jest to pojęcie o wiele szersze. Warto mieć świadomość, że pierwszym punktem styku kandydata z organizacją jest już samo ogłoszenie o pracę, które może przekładać się właśnie na candidate experience. Rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania z rekruterem, managerem, w końcu złożenie oferty współpracy lub odrzucenie – to wszystko ma bezpośredni wpływ na doświadczenia kandydata.

Najnowsze badanie candidate experience od eRecruiter

Wrażenia kandydatów, jakże subiektywne, mają swoje podłoże. Kandydaci potrafią wskazać konkretne sytuacje i okoliczności, które zaważyły na ich pozytywnym czy negatywnym odbiorze procesu, rekrutera a nawet samej organizacji. Skąd to wiemy? Od 2013 roku cyklicznie badamy poziom satysfakcji kandydatów z procesu oraz dobre praktyki rekruterów w zakresie prowadzonych działań, sprzyjających candidate experience.

W tym roku po raz kolejny przeprowadziliśmy takie badanie, chcąc dowiedzieć się jak naprawdę wyglądają procesy rekrutacyjne w polskich firmach, w oczach kandydatów. Z pytaniem o ocenę rekrutacji zwróciliśmy się do dwóch grup kandydatów:

  • specjalistów, czyli pracowników zajmujących stanowiska specjalistyczne, managerskie i wyższe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym, którzy w ciągu ostatniego roku brali udział w minimum jednej rekrutacji,
  • pracowników określanych jako blue collars – jest to grupa niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Łącznie w badaniu udział wzięło 1898 osób, które w ciągu ostatniego roku brały czynny udział w procesach rekrutacyjnych. O zdanie zapytaliśmy także grupę przedstawicieli firm, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rekrutacją. Tutaj swoimi doświadczeniami podzieliły się w sumie 504 osoby.

Candidate experience w Polsce – ankieta

O co pytaliśmy w badaniu? W ankietach znalazły się pytania poświęcone candidate experience w szerokim ujęciu, biorącym pod uwagę dwie perspektywy: kandydatów i rekruterów. Aplikujący oceniali na ile rekruterzy dbają o ich doświadczenia wyniesione z rekrutacji, określali jakich zachowań oczekują ze strony pracodawców w trakcie procesu, mówili też o tym, z jakimi sytuacjami rzeczywiście przyszło im się spotkać.

Znaczną część badania poświęciliśmy na obszar komunikacji z kandydatem. Ankietowani podzielili się swoimi preferencjami, kiedy oczekują kontaktu ze strony rekrutera, na jakim etapie i w jaki sposób (e-mail, telefon, a może sms?).

Kandydaci określili, jak ich zdaniem wygląda wartościowy feedback i na co powinni zwracać uwagę pracodawcy przy przygotowywaniu informacji zwrotnej. Po raz pierwszy w historii badania udało nam się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy negatywny wynik rekrutacji przesądza na minus opinię o procesie.

Z kolei pracodawców pytaliśmy o to, z jakimi wyzwaniami związanymi z candidate experience, muszą zmagać się w codziennej pracy, jakie działania wdrażają w celu poprawy doświadczeń kandydatów i co skłoniło ich do podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian.

Raport Candidate Experience w Polsce 2019

Efektem przeprowadzonego na początku 2019 roku badania jest Raport Candidate Experience w Polsce 2019. To rodzaj przewodnika dla wszystkich pracodawców, którym zależy na pozytywnym wizerunku ich firmy tak w oczach kandydatów, jak i całego rynku. To kopalnia wiedzy dla osób prowadzących działania z zakresu employer brandingu – daje gotowe odpowiedzi, na co zwrócić uwagę w projektowaniu strategii wizerunku pracodawcy. Wyniki raportu będą także interesujące dla managerów – poza uświadomieniem sobie swojej roli w procesie (która ma znaczenie!) mogą zweryfikować, na jakie wskaźniki w skali marki, oferowanych usług, produktów czy całego biznesu mają wpływ doświadczenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacji.

Co ważne, w raporcie znajduje się szereg inspiracji od praktyków, którzy na co dzień pracują nad usprawnieniami w zakresie candidate experience w swoich firmach. Swoimi wskazówkami podzielili się z nami: Dorota Piotrowska z Netguru, Iga Pazio z Pracuj.pl, Karolina Pelowska z Empik, Marta Sokołowska z Renault Retail Group Warszawa, Marta Pawlak-Dobrzańska z Great Digital, Karol Abelski z Canal+, Paweł Bechciński z IKEA Retail, Zofia Zaziemska z TALLY WeiJL, Mariola Malarczyk z Poczta Polska, Magdalena Łobodzińska z Promedica24, Agnieszka Szostek z mBank.

Jakie są kluczowe wnioski płynące z raportu? Cześć z nich przedstawia animacja:

Zainteresowani? Po pełne wyniki badania Candidate Experience w Polsce 2019 odsyłam do raportu, który można pobrać poniżej. Nie będziemy pisać, że warto je poznać. Naszym zdaniem to po prostu niezbędne 😊

Raport Candidate Experience w Polsce 2019
Monika Różycka

Monika Różycka

Marketing Specialist