Strona główna Blog Jak to zrobić w eRecruiter Nowość w eRecruiter – konfiguracja własnych etapów rekrutacji

Nowość w eRecruiter – konfiguracja własnych etapów rekrutacji

kategoryzacja etapów własnych

Być może mieliście kiedyś sytuacje, w których korzystaliście z jakiegoś rozwiązania, na przykład aplikacji do planowania zadań, ale irytowało Was, że nie możecie jej dostosować w pełni do swoich potrzeb? Ciężko znaleźć rozwiązanie, które byłoby uniwersalne i dopasowane do wszystkich. Bo każdy jest inny i pracuje w różny sposób. Pomyśleliśmy o tym, planując ostatnie usprawnienia w systemie – możliwość kategoryzacji etapów własnych procesu rekrutacji.

Jak było do tej pory?

W systemie istnieje 6 etapów podstawowych tj.:

 • Nowy – kandydat jest tak oznaczony, gdy przesłał CV do prowadzonej przez Ciebie rekrutacji i na pewno nikt nie oglądał jego CV w systemie
 • Analiza CV – jak nazwa wskazuje, dokumenty aplikacyjne kandydata były analizowane przez rekrutera pracującego w systemie
 • Odrzucony po CV – rekruter może oznaczyć tak kandydata, który nie spełnia oczekiwań rekrutacji
 • Spotkanie – oznaczenie kandydatów, którzy zostali zaproszeni na spotkanie i je odbyli
 • Odrzucony po spotkaniu – gdy na spotkaniu okazuje się, że kandydat nie spełnił oczekiwań rekrutacji, możemy zaznaczyć właśnie ten etap
 • Oferta – etap, dzięki któremu wiemy, że dany kandydat otrzymał od nas propozycję podjęcia pracy w naszej firmie
 • Zatrudniony – oznaczenie kandydata, który został zatrudniony

Ale oprócz powyższych można dodawać do systemu tzw. etapy własne, które pomagają odwzorować rzeczywisty proces rekrutacji, właściwy każdej organizacji. Przykładowe etapy własne to:

 • Do spotkania – oznaczenie kandydata, którego wiemy, że będziemy chcieli zaprosić na spotkanie
 • Do wywiadu telefonicznego – kandydaci, z którymi należy przeprowadzić wywiad telefoniczny
 • Odrzucony po wywiadzie telefonicznym – kandydaci, z którymi został przeprowadzony wywiad telefoniczny i nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu rekrutacji
 • Assessment Centre – oznaczenie kandydatów, którzy będą brali/wzięli udział w assessment centre
 • Zadanie rekrutacyjne – kandydaci, którzy otrzymali do wykonania zadanie
 • Drugi etap – kandydaci, którzy przeszli do drugiego etapu
 • Spotkanie z menedżerem – kandydaci, którzy będą brali/wzięli udział w spotkaniu ze swoim przyszłym potencjalnym przełożonym
 • Dyskusja grupowa – kandydaci, którzy są omawiani przez kilka osób zaangażowanych w proces rekrutacji (np. zespół współpracowników)
 • Weryfikacja referencji – oznaczenia kandydatów, którym należy sprawdzić referencje

Etapy własne poza tym, że pomagają jeszcze lepiej odwzorować procesy rekrutacyjne swojej firmy w systemie, dodatkowo porządkują pracę na projektach rekrutacyjnych. Sprawiają także, że praca w systemie staje się bardziej intuicyjna dla nowych członków zespołu HR.

Co się zmieniło?

Od teraz użytkownicy eRecruiter mają możliwość kategoryzacji etapów własnych, czyli określenia rodzaju etapów procesu, jakie dodają do systemu. Mogą je skonfigurować jako:

 • standardowy,
 • wiadomość,
 • spotkanie,
 • odrzucenie.

Czym charakteryzują się nowe kategorie etapów własnych?

Domyślnie wszystkie nowe etapy są klasyfikowane jako Standardowy. Ten rodzaj etapu nie daje możliwości zapraszania kandydatów na spotkania rekrutacyjne ani odrzucania kandydatów. Określa po prostu dany etap rekrutacji, na którym znajduje się kandydat, a Ty wiesz, w którym momencie projektu jesteś.

Etap typu wiadomość możesz wykorzystać, gdy chcesz wysyłać z poziomu zmiany etapu e-mail do kandydata, który nie jest zaproszeniem na spotkanie lub informacją o odrzuceniu aplikacji. Umożliwia podpięcie pod etap odpowiedniego szablonu wiadomości, który możesz sam zdefiniować w systemie.

Etapy własne, dla których ustawimy kategorię Spotkanie, dają możliwość zapraszania kandydatów na spotkania rekrutacyjne. Do tej pory spotkania rekrutacyjne można było umawiać jedynie po zmianie etapu danego kandydata na Spotkanie (etap podstawowy). Od teraz możesz zapraszać kandydatów na spotkania na dowolnym etapie rekrutacji. Dzięki temu podczas zmiany etapu na etap własny możesz wysyłać wiadomości do kandydata z użyciem własnych szablonów, ustawiać spotkania w kalendarzu, czy zapraszać na nie dodatkowe osoby.

Z kolei etapy, które kategoryzujesz jako Odrzucenie, pozwolą Ci odrzucać wybranych kandydatów z prowadzonej rekrutacji (po wyborze etapu własnego np. Odrzucony po rozmowie telefonicznej), zaznaczać powód odrzucenia czy wysyłać automatyczne wiadomości do kandydatów z wykorzystaniem własnych szablonów wiadomości.

Jak to działa w praktyce?

O tym jak dodać etap własny w systemie oraz jak ustawić jego rodzaj dowiesz się z poniżej prezentacji.

Dzięki kategoryzacji etapów własnych i możliwości, jakie się z tym wiążą możesz pracować jeszcze efektywniej. Bo masz pewność, że system, z pomocą którego pracujesz, odpowiada na potrzeby procesu właściwego Twojej firmie. Jesteśmy pewni, że to usprawnienie pomoże Wam w codziennej pracy.

Magdalena Derlukiewicz

Magdalena Derlukiewicz

Product Evangelist