Strona główna Blog Candidate Experience Oczekiwania kandydatów w procesie rekrutacji – jak im sprostać?

Oczekiwania kandydatów w procesie rekrutacji – jak im sprostać?

Oczekiwania kandydatów w procesie rekrutacji

Pierwsze wrażenie ma znaczenie – to oczywiste. To, jakie pierwsze wrażenie zrobimy na kandydacie w procesie rekrutacji i selekcji, ma istotny wpływ na to jak kandydat postrzega potencjalnego pracodawcę, stanowisko pracy i swoją rolę w firmie. Co więcej, to właśnie doświadczenia kandydata w rekrutacji często budują fundament dla całej relacji przyszłego zatrudnienia. Właściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny ma duży wpływ na późniejsze zaangażowanie pracownika, jego produktywność i rotację.

Jak zrobić to właściwie? Przede wszystkim spełnić oczekiwania kandydatów związane z procesem rekrutacyjnym, a te w dużej mierze dotyczą przejrzystych zasad i otwartej komunikacji.

Precyzyjnie zdefiniowany opis stanowiska pracy

Precyzyjny opis stanowiska pracy pozwoli kandydatowi właściwe zrozumieć wymagania i obowiązki, pozwoli zweryfikować czy kandydat ma odpowiednie umiejętności, aby wywiązać się z opisanych zadań, i zminimalizuje nieprzyjemne niespodzianki, gdy zostanie zatrudniony. Zaprezentowanie ogłoszenia o pracę w niestandardowy i wyróżniający się sposób jest ciekawym rozwiązaniem, pamiętaj jednak, że musi ono przede wszystkim być zgodne z rzeczywistością.

Poszanowanie czasu kandydata i przejrzystość procesu rekrutacyjnego

Kandydat, decydując się na udział w rekrutacji, inwestuje swój czas i energię: dopasowuje CV i wypełnia często bardzo rozbudowane dokumenty, bierze udział w kolejnych etapach rekrutacji, rozmowach kwalifikacyjnych, testach… Poświęca też swój czas na przygotowanie się, dojazdy i uczestnictwo w kolejnych etapach selekcji… godząc to ze swoim obecnym stanowiskiem pracy lub innymi zobowiązaniami.

Odpowiedź potwierdzająca spłynięcie CV, powiadamianie kandydatów o statusie ich aplikacji, udzielanie informacji zwrotnej i bycie w kontakcie jest oznaką szacunku do ich zaangażowania i kompetencji. Przejrzystość procesu rekrutacyjnego związana z oczekiwaniami wobec kandydatów, z kolejnymi etapami selekcji oraz harmonogramem rekrutacji, buduje zaufanie i postrzeganie firmy jako profesjonalnego pracodawcy.

1. Powiadomienia w procesie selekcji

Z perspektywy kandydata jedną z bardziej demotywujących sytuacji jest ta, w której składa aplikację i nie otrzymuje żadnej informacji zwrotnej. Kandydat nie wie czy aplikacja w ogóle dotarła, czy może proces selekcji się jeszcze nie rozpoczął, albo czy już został odrzucony. Poczucia zagubienia nie łagodzi często dołączana w ogłoszeniu o pracę informacja: “Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami”.

Nawet najkrótsza wiadomość informująca o przebiegu procesu rekrutacji i sytuacji kandydata będzie przez niego dobrze widziana.

2. Rozmowy rekrutacyjne

Zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną pamiętaj, aby poinformować kandydata z kim będzie rozmawiał, oraz który to będzie etap procesu rekrutacji. W trakcie spotkania rekrutacyjnego udziel wyczerpujących informacji na temat tego jakie jeszcze etapy rekrutacji go czekają i jaki jest jej harmonogram. Prawdopodobnie w ten sposób uda Ci się uniknąć maili i telefonów od zdezorientowanych kandydatów.

3. Decyzje związane z procesem rekrutacji

Pamiętaj, aby informować o zakończonym procesie rekrutacyjnym nie tylko tych, których chciałbyś zatrudnić, ale również tych, którzy zostali odrzuceni. Poza informacją na temat wyniku rekrutacji warto odrzuconych poinformować również o tym w jaki sposób mogą otrzymywać informacje o przyszłych ofertach pracy w organizacji – czy jest to mail, strona karier czy może portale społecznościowe, na których obecna jest firma.

Przejrzystość warunków zatrudnienia

W trakcie procesu rekrutacji kandydat coraz więcej dowiaduje się o firmie, co często buduje jego wyobrażenia i oczekiwania związane z samym zatrudnieniem.

1. Historie z pracy wzięte

Pracownikom zależy nie tylko na godziwym wynagrodzeniu i benefitach finansowych. Dlatego kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacji i selekcji pytają często o ścieżkę kariery i rozwoju w firmie. Nie warto opowiadać nieprawdziwe historie, bo jeśli rzeczywiście kandydat przejdzie pozytywnie rekrutację, to będzie rozczarowany i prawdopodobnie szybko odejdzie z firmy. Najlepiej przytocz prawdziwe historie pracowników Twojej firmy, które pokażą jak firma wspiera ich rozwój i karierę.

2. Wysokość wynagrodzenia

Tu również rola rekrutera jest duża. Jeśli oczekiwane przez kandydata minimalne wynagrodzenie wykracza zdecydowanie poza budżet przewidziany na dane stanowisko, warto powiedzieć o tym kandydatowi już na wczesnym etapie selekcji. W ten sposób od razu uniknie się nieporozumień i ewentualnego poczucia bycia niedocenionym ze strony kandydata w przypadku odrzucenia jego aplikacji.