Strona główna Blog Candidate Experience Przyjazną rekrutacją warto się chwalić!

Przyjazną rekrutacją warto się chwalić!

Przyjazną rekrutacją warto się chwalić!

Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji działa już od czerwca ubiegłego roku. To było dziewięć naprawdę dobrych miesięcy, podczas których udało nam się zwrócić uwagę przedsiębiorstw na Candidate Experience. Coraz więcej firm zaczyna dostrzegać, jak istotne jest to, w jaki sposób traktuje się kandydatów podczas rekrutacji. Dbają o to, żeby odczucia kandydatów były pozytywne, nawet, jeśli finalnie nie otrzymają oni propozycji zatrudnienia. Coraz częściej firmy przyznają też, że wizerunek firmy kształtują wszystkie jej działania, także te związane z rekrutacją nowych pracowników.

Na wysokim standardzie rekrutacji powinno zależeć wszystkim firmom – zarówno tym, które w obecnej sytuacji rynkowej mają problemy z rekrutacją kadr o odpowiednich kompetencjach, jak i tym, które nie borykają się z deficytem dobrych kandydatów. Nie tylko dlatego, że sytuacja w gospodarce, a więc i na rynku pracy, zmienia się dynamicznie, ale także dlatego, że kandydat jest (lub może być w przyszłości) również odbiorcą produktów czy usług firmy, do której aplikował. Przyjazna rekrutacja ma ogromne znaczenie dla potencjalnych pracowników, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla osób zajmujących się rekrutacją w firmach.

Z pierwszego w Polsce badania Candidate Experience wynika, że dla kandydatów najważniejsza jest komunikacja z potencjalnymi pracodawcami. Respondenci oczekują między innymi informacji o statusie swojej aplikacji oraz informacji zwrotnej odnośnie powodów odrzucenia ich kandydatury. Logo „Przyjaznej rekrutacji” w ogłoszeniu o pracę to potwierdzenie dla aplikującego, że firma stara się sprostać potrzebom kandydatów. Dzięki takiej informacji wiedzą, czego mogą się spodziewać w procesie rekrutacji. W tym pojęciu mieści się bowiem: udzielanie zwrotnych informacji o przebiegu rekrutacji, informowanie o odrzuceniu oferty, a czasem nawet informacja zwrotna o tym, co powoduje, że aplikacja została odrzucona. O tym, że przyjaźnie rekrutują informują już m.in.: UPS, Grupa Adweb, Kainos, Casus Finanse, Jobs Plus.

W Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest już 80 firm. Wszyscy członkowie Koalicji deklarują prowadzenie przyjaznej rekrutacji, a część z nich dostrzegła również potencjał wizerunkowy w tym działaniu i informuje o nim na swoich stronach Karier, np.: Meritum Bank, Grupa Lotos, getBACK czy ISOLUTION.

My również uważamy, że warto tym się chwalić i w ten sposób nie tylko budować swój wizerunek, ale także upowszechniać informacje o nowym, wysokim standardzie rekrutacji.