Strona główna Blog ATS Funkcjonalności marzeń, czyli co mógłby mieć idealny system wspierający rekrutacje

Funkcjonalności marzeń, czyli co mógłby mieć idealny system wspierający rekrutacje

system wspierający rekrutację

W ciągu blisko 10 lat pracy w branży rekrutacyjnej miałem okazję pracować z kilkoma systemami wspierającymi rekrutację. Z kilku kolejnych aktywnie korzystałem, testując je. Kilka następnych poznałem dzięki kontaktom z firmami oferującymi takie systemy. Poznawszy nieco to, co oferowane jest przez rynek rekruterom w tym obszarze, wpadłem na pomysł stworzenia listy funkcjonalności marzeń – takich, które albo nie są (jeszcze?) w ogóle uwzględniane w dzisiejszych systemach, albo są uwzględniane, ale w stopniu dalece niewystarczającym.

Skuteczna integracja z serwisami społecznościowymi

Większość rekruterów korzystających z popularnych serwisów społecznościowych (w Polsce to głównie LinkedIn i GoldenLine) i pracujących z systemami zarządzającymi rekrutacją zmaga się z problemem rozproszenia informacji nt. poszczególnych kandydatów, np. historii kontaktu z danym kandydatem czy jego statusu w rekrutacji. Za system agregujący informacje o kandydatach i udostępniający je rekruterowi w jednym miejscu ten oddałby naprawdę wiele.

Zaawansowane możliwości customizacji

Brak dobrego polskiego odpowiednika słowa customization powoduje konieczność nieudolnego spolszczenia. Chodzi tu o możliwość takiego skonfigurowania systemu, by praca z nim była jak najefektywniejsza, zwłaszcza o to, by etapy i specyfika rekrutacji w danej firmie czy na dane stanowisko mogłyby być odzwierciedlone w workflow (znów brak polskiego słowa) systemu. Inaczej wygląda i składa się z innych etapów rekrutacja na stanowisko robotnika budowlanego, a inaczej na stanowisko członka zarządu. Naprawdę świetny system wspierający rekrutację pozwoliłby siebie tak skonfigurować, by być prostym w rekrutacjach na stanowiska o niewielu i prostych etapach, a by być adekwatnie złożonym w rekrutacjach o etapach wielu i różniących się.

Jedno wyszukiwanie (kandydatów) w wielu miejscach

Wymarzony system wspierający rekrutacje mógłby wyszukiwać kandydatów – według najróżniejszych kryteriów – nie tylko w obrębie systemu, ale i szerzej, w portalach rekrutacyjnych, w serwisach społecznościowych, we wszelkich zewnętrznych źródłach kandydatów. Użytkownik mógłby zdefiniować, które źródła w danym wyszukiwaniu chciałby wykorzystać. System marzeń nie tylko dotarłby do potencjalnego kandydata. Pozwoliłby również rekruterowi jednym kliknięciem stworzyć dla takiego kandydata – w oparciu o zamieszczone przez niego w Internecie dane – profil w systemie i przypisać go do danej rekrutacji.

Funkcje systemów CRM i zarządzania listą płac (payroll)

W firmach rekrutacyjnych, zwłaszcza tych oferujących swoim klientom pracowników tymczasowych, rekrutacja, sprzedaż i zarządzanie płacami są obszarami mocno ze sobą związanymi. Tymczasem systemy IT wspierające aktywności rekrutacyjne, sprzedażowe czy payrollowe to często różne systemy. W efekcie może zdarzać się, że opiekun klienta (sprzedawca), na co dzień pracujący głównie z systemem CRM, by dowiedzieć się, jaki jest status rekrutacji prowadzonych dla danego klienta (o ile on sam ich nie prowadzi), musi logować się do zupełnie odrębnego systemu (rekrutacyjnego). A gdy jeszcze ani CRM ani system rekrutacyjny nie mają funkcji zarządzania listą płac, a firma zajmuje się dostarczaniem pracowników tymczasowych? System integrujący funkcje sprzedażowe, rekrutacyjne i zarządzania payrollem ograniczyłby sporą ilość klikania i czasu.

Raporty takie, jak chcemy

Rzadko profil kandydata przedstawiany jest klientowi (np. firmy rekrutacyjnej) w formie oryginalnego CV, które kandydat pierwotnie przesłał, aplikując na dane stanowisko. Często prezentacja ta przybiera formę jakiegoś raportu, zawierającego różne elementy, nie tylko te związane z doświadczeniem i kompetencjami, ale też z wynikami testów, jakim poddany był kandydat, referencjami na jego temat itd. Co klient to inne oczekiwania co do formy i treści raportu. System, który pozwoliłby rekruterowi szybko wygenerować raport z uwzględnieniem pożądanej jego długości, stopnia szczegółowości (i stopnia anonimizacji) danych dotyczących kandydata, jego doświadczenia, kompetencji i wyników testów, otóż taki system przyjęty byłby z dużym uznaniem.

Lista oczywiście nie jest wyczerpująca. Prawdziwie wymarzony system wspierający rekrutację można by udoskonalać w nieskończoność. Jednak już te pięć funkcjonalności – gdyby zaimplementować je w jednym systemie – sprawiłoby, że mógłby on być obiektem westchnień wielu rekruterów.

Paweł Zdziech

Paweł Zdziech