Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Jak zapaść w pamięć kandydatom?

Jak zapaść w pamięć kandydatom?

zapaść w pamięć kandydatom

Candidate Experience nie może ograniczać się tylko do dbania o wrażenia osób, które mają potencjał, by już teraz zostać naszymi pracownikami. Firma działająca zgodnie z tą ideą powinna też pamiętać o tych, którzy nie przeszli pomyślnie procesu rekrutacji. To kluczowe, by również z tymi kandydatami budować relacje na przyszłość, bo mogą być poszukiwanymi przez firmę talentami w innych obszarach.

Świadomość tego ma firma Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna), która jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, ale także na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

Dbałość o relacje z osobami, które do nas aplikują, nawet, jeśli nie zostaną one zatrudnione w danym projekcie rekrutacyjnym, daje nam możliwość budowania obszernej bazy kandydatów, mogących idealnie sprawdzić się na innych oferowanych przez nas stanowiskach. – mówi Hanna Matyja-Kubik – Koordynator ds. rekrutacji i rozwoju w Pelion SA.

Hanna Matyja-Kubik podkreśla też, że należy pamiętać, iż opinia kandydata o firmie, do której aplikował, jest przez niego przekazywana dalej – znajomym i rodzinie, czyli również potencjalnym pracownikom firmy:

Chcemy funkcjonować w świadomości kandydatów jako firma, w której warto pracować, którą warto polecać innym. Dzięki temu mamy szansę przyciągnąć większą liczbę najlepszych kandydatów.

Przejrzyście i po partnersku

szablonNieodłącznym elementem kultury organizacyjnej GK Pelion są wartości i zasady, którymi pracownicy firmy kierują  się w również w codziennej pracy: – Troszczymy się o dobro pacjentów, dbamy i szanujemy naszych klientów i pracowników. Taki też jest nasz stosunek do kandydatów. Chcemy, żeby czuli się szanowani, traktowani po partnersku. Ważne jest dla nas, żeby proces rekrutacji był w ich odczuciu przyjazny, stawiamy tu na jasne, przejrzyste relacje i otwartą komunikację. Jasno mówi o tym nasza polityka personalna. – dodaje Hanna Matyja-Kubik

Wyrazem dbałości o komfort kandydata w procesie rekrutacji jest przejrzysta i bogata w informacje zakładka poświęcona karierze w GK Pelion. Jak mówi Hanna Matyja-Kubik: – Kandydaci obok wyczerpujących informacji o działalności spółek GK, znajdą na niej informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji, jego etapach oraz naszych oczekiwaniach względem potencjalnych pracowników. Umieściliśmy tutaj również praktyczne wskazówki jak prawidłowo napisać CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Osobna zakładka została przeznaczona dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Młodzi ludzie znajdą na niej informacje o możliwych ścieżkach rozwoju i oferty programów stażowych i praktyk. – Na bieżąco informujemy ich też o współpracy ze środowiskiem akademickim i inicjatywach, które podejmujemy. W zakładce można również znaleźć kontakt do działu rekrutacji. Kandydaci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z rekruterami i uzyskania dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na swoje pytania.

Wszyscy kandydaci mogą też liczyć na informację zwrotną na temat wyniku postępowania rekrutacyjnego:

Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu dziękujemy mailowo lub telefonicznie za udział w rekrutacji i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Staramy się też na bieżąco informować kandydatów o tym, na jakim etapie znajduje się dany projekt rekrutacyjny. Jeżeli rekrutacja jest opóźniona lub z jakichś powodów została wstrzymana, niezwłocznie informujemy ich o tym. Kandydaci otrzymują także informację o zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko. – mówi Hanna Matyja-Kubik

Z myślą o przyszłości

Budowanie relacji na przyszłość zaczyna się w momencie pierwszego kontaktu z kandydatami. W trakcie rozmów rekrutacyjnych staramy się przyglądać kandydatom i ich kompetencjom bardzo szeroko biorąc pod uwagę możliwość dopasowania kandydata także do innych równolegle prowadzonych rekrutacji. – Ta metoda powoduje skrócenie procesu rekrutacyjnego, a także daje kandydatom poczucie, że patrzymy szerzej na ich kompetencje.

Pelion dba również o kandydata w tzw. okresie przejściowym, po przekazaniu mu informacji o pozytywnym wyniki rekrutacji, a przed podpisaniem umowy. Rekruterzy utrzymują stały kontakt telefoniczny i mailowy z wybranym kandydatem, żeby upewnić się, że procedura przyjęcia go do pracy jest dla niego jasna, a przesłane do wypełnienia dokumenty zrozumiałe. – Często wcześniej podpisujemy umowę o pracę z odroczonym terminem rozpoczęcia pracy. Daje to kandydatowi poczucie bezpieczeństwa. – dodaje Hanna Matyja-Kubik

Dbając o wizerunek firmy jako pracodawcy oraz chcąc stosować dobre praktyki w rekrutacji GK Pelion monitoruje również opinie od nowo przyjętych osób, jak oceniają proces rekrutacji, czy przebieg procesu rekrutacji był dla nich jasny, czy mieli wystarczającą wiedzę o etapach rekrutacji i o stanowisku, na jakie startują.

Hanna Matyja-Kubik ocenia, że dbanie o dobre samopoczucie i wrażenia kandydatów powinno być w naszym kraju standardem, a prowadzenie przyjaznej rekrutacji wymaga jedynie dobrej woli i rozwijania kompetencji rekruterów w tym zakresie.

PS Odwiedź stronę Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i dowiedz się jak budować trwałe relacje z kandydatami o dużym potencjale na przyszłość.