Strona główna Blog Candidate Experience O tym jak pracodawcy chcą poprawić relacje z kandydatami

O tym jak pracodawcy chcą poprawić relacje z kandydatami

relacje z kandydatami

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej podczas ostatniego spotkania członków Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, firmy na razie przede wszystkim monitorują to, co w sieci mówią o ich firmach kandydaci. Dość rzadko natomiast jako rekruterzy pytamy ich wprost o opinie na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego.

Do śledzenia opinii kandydatów przyznało się aż ¾ uczestników spotkania, podczas gdy do zbierania informacji zwrotnej, np. w formie ankiety telefonicznej lub on-line, tylko 16% z nich. Taką potrzebę widzi jednak duża część rekruterów, bo aż 6 na 10 zamierza wprowadzić tego typu rozwiązanie.

Cieszy natomiast fakt, że coraz większa grupa firm dostrzega konieczność odpowiadania kandydatom i wdrożyła system powiadamiania o spłynięciu ich aplikacji (przyznało tak 72% z nich). Duża grupa badanych przyznała również, że podaje do siebie bezpośredni kontakt (68%) oraz utrzymuje kontakt z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji (64%).

Jak wynika z ww. ankiety, jesteśmy też coraz bardziej otwarci na nowoczesne metody rekrutacji i selekcji kandydatów, bo aż 6 na 10 z ankietowanych dopuszcza możliwość przeprowadzenia wideo rozmowy rekrutacyjnej.

Uczestnicy spotkania nie mieli jednak wątpliwości, że stoi przed nimi jeszcze wiele wyzwań w obszarze Candidate Experience. Wśród planów dotyczących stosowania rozwiązań przyjaznej rekrutacji największy odsetek badanych, oprócz pytania kandydatów o ich wrażenia z procesu rekrutacji, wskazał na informowanie kandydatów o ich statusie na poszczególnych etapach procesu oraz udzielanie im informacji zwrotnej na temat tego, dlaczego zostali odrzuceni i nad czym powinni jeszcze popracować.