Strona główna Blog Rekrutacja zgodna z prawem Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – podsumowanie drugiego spotkania

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – podsumowanie drugiego spotkania

spotkanie ws. Kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji nabiera realnych kształtów, a prace nad jego przygotowaniem toczą się pełną parą. Członkowie grupy roboczej powołanej w tym celu, którzy zgłosili się do prac za pośrednictwem strony RODOwrekrutacji.pl, zostali podzieleni na zespoły robocze i nieustannie dzielą się efektami swoich działań poprzez platformy online. Jednocześnie raz w miesiącu organizowane są spotkania, służące podsumowaniu dotychczasowych działań i zaplanowaniu kolejnych etapów prac nad Kodeksem. Z podsumowaniem pierwszego takiego wydarzenia zapoznać się można na blogu eRecruiter.

2 marca mieliśmy okazję spotkać się ponownie, by omówić najważniejsze kwestie związane z ochroną danych osobowych w świetle przepisów RODO. Podobnie jak ostatnio, w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych podmiotów z branży rekrutacyjnej m.in. pracodawców, agencji zatrudnienia, organizacji i stowarzyszeń. Na spotkaniu gościli również patroni i partnerzy prac nad Kodeksem oraz eksperci z eRecruiter i Pracuj.pl. Oprócz stałego grona uczestników, w wydarzeniu wzięły udział również osoby, które zgłosiły chęć zaangażowania w prace już po pierwszym spotkaniu grupy roboczej.

Cieszy nas fakt, że do licznego i różnorodnego grona przedstawicieli branży rekrutacyjnej, którzy już pracują nad dokumentem dołączyły kolejne osoby zainteresowane współtworzeniem Kodeksu. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności podjęcia tej inicjatywy i daje nadzieję, że wypracowany dokument będzie służył cennym wsparciem dla rekrutujących po 25 maja 2018 r. – mówi Julia Urbańska, przedstawicielka eRecruiter, inicjatora i organizatora Kodeksu.

Część merytoryczna spotkania

Część merytoryczną spotkania poprowadzili radcowie prawni z GKK Gumularz Kozieł Kozik, który jest partnerem merytorycznym Kodeksu. Przedstawiciele GKK poprowadzili cztery prezentacje, których przedmiotem było omówienie:

  • obszarów i aspektów przetwarzania danych w rekrutacji, przydzielonych poszczególnym zespołom,
  • podstaw prawnych regulujących działania rekrutujących w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • problemów z bezpiecznym i zgodnym z RODO przetwarzaniem danych osobowych w procesach rekrutacyjnych (zidentyfikowanych uprzednio przez zespoły robocze).

Ku zadowoleniu organizatorów każdą z prezentacji wzbogaciła dyskusja nad obecną sytuacją w obszarze przetwarzania danych osobowych w branży rekrutacyjnej, a także nad dodatkowymi aspektami, które dotychczas nie zostały zaadresowane w ramach prac i możliwymi rozwiązaniami zgodnymi z przepisami RODO. Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji:

Prezentacja grupy nr 1 Prezentacja grupy nr 2 | Prezentacja grupy nr 3Prezentacja grupy nr 4

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji a praca w zespołach roboczych

Ostatnia część spotkania poświęcona została dyskusji w poszczególnych zespołach roboczych, gdzie uczestnicy bliżej przyglądali się problemom pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania postawione przez opiekunów zespołów. Pytania te w znacznej mierze dotyczyły praktyki prowadzenia procesów rekrutacyjnych, trudności występujących w rekrutacji, którym trzeba sprostać, by rekrutacja była zgodna z prawem. Zespoły robocze postawiły też pierwsze kroki na drodze do wypracowania rozwiązań.

Kolejne spotkanie grupy roboczej już wkrótce!

Kolejne, trzecie już spotkanie grupy roboczej, zaplanowane zostało na połowę kwietnia 2018 r. Do tego czasu celem zespołów roboczych będzie intensyfikacja pracy nad wyłonieniem wszystkich obszarów problemowych i wypunktowaniem propozycji rozwiązań zgodnych z przepisami RODO i możliwych do realizacji w ramach dostępnych technologii i środków.

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Senior Digital Marketing Specialist, koordynator inicjatywy "Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji"