Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Wysoka jakość przyjaznej rekrutacji

Wysoka jakość przyjaznej rekrutacji

wysoka jakość przyjaznej rekrutacji

Do grona członków Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji dołączyła firma ISOLUTION, dostawca rozwiązań informatycznych oraz usług konsultingowych dla firm z sektorów bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji państwowej oraz IT. Choć firma specjalizuje się w technologiach, to w codziennych działaniach ważne są dla niej przede wszystkim relacje międzyludzkie. Widać to również w podejściu do rekrutacji. O tym, dlaczego warto być przyjaznym w relacjach z kandydatami rozmawiamy z Małgorzatą Skibowską, Specjalistą ds. Rekrutacji w ISOLUTION.

Czy Państwa zdaniem Candidate Experience to chwilowa moda, sposób na wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy czy trend, który stanie się wkrótce standardem?

Małgorzata Skibowska: Z całą pewnością Candidate Experience wyznacza nowy trend w prowadzeniu polityki personalnej w firmie. Pracodawca, dla którego ważny jest wizerunek jego firmy, odznaczającej się profesjonalnym i indywidualnym podejściem wobec pracowników, powinien szczególną uwagę poświęcić temu zagadnieniu. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i to właśnie często od niego zależy dalsza relacja między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego też, dbanie o właściwe relacje z kandydatami powinno rozpoczynać się już od pierwszego kontaktu, czyli zgłoszenia aplikacji. Przez cały proces rekrutacji należy kierować się szacunkiem, indywidualnym podejściem oraz wyznaczać jasne zasady, tak, aby rekrutacja przebiegała nie tylko sprawnie, ale i w miłej atmosferze. Warto też zwrócić uwagę na podtrzymywanie kontaktu z kandydatami, nawet, jeżeli w danym momencie nie udało się nawiązanie współpracy. Działania firmy, które pozwalają przypomnieć o niej kandydatowi, z pewnością zaprocentują budowaniem i utrwalaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Proszę powiedzieć jak Państwo dbają o przyjazną rekrutację.

M_Skibowska_ISOLUTIONMałgorzata Skibowska: Idea pracodawcy przyjaznego kandydatowi przyświeca nam na każdym etapie prowadzonej rekrutacji. Zwykle to strona internetowa jest pierwszym źródłem informacji o firmie dla potencjalnego kandydata. Stąd też na naszej stronie, w zakładce Kariera można znaleźć szczegółowe informacje dot. m.in. tego kogo aktualnie szukamy do naszego zespołu, co wyróżnia nas jako pracodawcę i jak przebiega w naszej firmie sam proces rekrutacji. Jeżeli tylko pojawia się potrzeba zamieszczenia nowego ogłoszenia albo edycji już istniejącego, na bieżąco wprowadzamy zmiany, tak żeby kandydaci mieli dostęp do najświeższych informacji. To co szczególnie staramy się podkreślić to, że na każdym etapie rekrutacji, kandydaci są informowani o tym jakie działania są podejmowane w związku z ich aplikacjami. Począwszy od samego zgłoszenia, po etap rozmowy kwalifikacyjnej, następnie rozmowy decydującej i kończąc na przygotowaniu do pracy (tzw. etap wdrożenia). Za każdą nadesłaną aplikację dziękujemy w formie mailowej. Kandydaci, którzy są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną są powiadamiani o tym telefonicznie lub mailowo już przez bezpośredniego Koordynatora danej rekrutacji. Na rozmowę decydującą z przyszłym pracownikiem umawiamy się telefonicznie. Ostatni etap, czyli wdrażanie rozpoczyna się od przesłania nowemu pracownikowi przewodnika, zawierającego istotne informacje o organizacji firmy, jej strukturze, panujących zasadach, co zdecydowanie ułatwia pierwsze dni w nowej pracy. Dbamy też, by rekrutacja w naszej firmie przebiegała zgodnie z najwyższymi normami w zakresie zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Stosujemy technologie i mechanizmy zapewniające maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów.

A co skłoniło Państwa do tego, by wdrożyć rozwiązania w duchu Candidate Experience?

Małgorzata Skibowska: Do prowadzenia polityki zatrudnienia w sposób bardziej profesjonalny skłoniły nas przede wszystkim opinie kandydatów, którzy dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i wskazywali na to, że brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej podczas rekrutacji to nie tylko brak szacunku do osoby, ale też oznaka braku profesjonalizmu firmy. Dla nas natomiast kluczowa jest wysoka jakość we wszystkim co robimy. Dlatego też, podjęliśmy szereg działań, jak: podziękowanie za każdą nadesłaną aplikację, udostępnianie życiorysów wyłącznie osobom do tego upoważnionym, czy kontakt z kandydatem na każdym etapie rekrutacji. Inne rozwiązania jak np., monitorowanie opinii kandydatów nt. rekrutacji oraz podtrzymywanie z nimi kontaktu po zakończonym procesie, zamierzamy wprowadzić w niedalekiej przyszłości.

Czy dodaliby Państwo jakąś zasadę do Kodeksu Dobrych Praktyk Rekrutacyjnych? Co Państwa zdaniem warto jeszcze zmienić, o czym warto rozmawiać?

Małgorzata Skibowska: Według nas, przyjazna kandydatowi firma to taka, która kieruje się w rekrutacji jasnymi zasadami. Proces ten powinien mieć zrozumiały i czytelny przebieg dla osoby aplikującej. Istotne, aby każdy etap został wyszczególniony i opisany na tyle wyczerpująco, by nie stwarzał niedopowiedzeń, a potencjalny kandydat mógł się dzięki temu odpowiednio do każdego z nich przygotować. To z pewnością ograniczy także stres, tak często towarzyszący uczestnikowi podczas rekrutacji i wpłynie na pozytywną atmosferę już na samym początku współpracy.

Dziękujemy za rozmowę.

CTA_Raport