Strona główna Blog Przyjazna Rekrutacja Zakładka „Kariera” niejedno ma imię…

Zakładka „Kariera” niejedno ma imię…

zakładka kariera

Pozyskanie wyszkolonej i kompetentnej kadry, nieustanne dbanie o swoich pracowników oraz odkrycie potencjału każdego z nich – tak w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. definiuje się najważniejsze cele polityki HR. Firma zdecydowała się dołączyć do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, bo jak podkreśla jej przedstawicielka Kodeks Dobrych Praktyk, jakim kieruje się Koalicja, powinien być normą wśród pracodawców. Ten dokument wspiera firmy na każdym etapie rekrutacji, zawiera wskazówki, jakimi zasadami warto się kierować, a czego unikać – mówi Magdalena Milewska, Specjalista ds. rekrutacji i selekcji, z TF SKOK S.A.

Jednym z najważniejszych narzędzi rekrutacyjnych w TF SKOK S.A. jest stworzona przez Magdalenę i Sebastiana zakładka „Kariera” na firmowej stronie internetowej. Zebrane są tutaj niezbędne kandydatom informacje i szczegóły. Zakładka została uporządkowana tematycznie, a jej centralną częścią jest ciekawa interaktywna grafika w formie jabłka, przy pomocy której kandydaci mogą bliżej poznać obszary działalności firmy.

TFSkok1

Rekrutacja i selekcja aplikacji

Sama zakładka zawiera także informacje kluczowe dla potencjalnych aplikantów. Aktualne oferty pracy, dokładny opis poszczególnych części rekrutacji, a także porady, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci mogą tu także sprawdzić jak prowadzona jest komunikacja dotycząca wyniku rekrutacji, jak wygląda selekcja dokumentów i jak przebiega rozmowa o pracę. Jeśli na którymś z etapów wymagane jest rozwiązanie zadań, np. testów z wiedzy merytorycznej czy znajomości języka, aplikanci są o tym również wcześniej informowani. Nie ma mowy o zaskoczeniu i dodatkowym stresie.

Rozmowa kwalifikacyjna sama w sobie jest dla kandydatów doświadczeniem stresującym i naprawdę nie ma sensu zwiększać poziomu tego stresu – podsumowuje Magdalena Milewska.

Sprawdź, z kim masz rozmowę

Dzięki tej sekcji zakładki osoby zaproszone na spotkanie rekrutacyjne mogą wcześniej dowiedzieć się, kto w TF SKOK S.A. jest odpowiedzialny za prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Informację o wynikach takiej rozmowy kandydaci otrzymują zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

Nawet jeśli odpowiedź jest odmowna to rekruterzy starają się uzasadnić swoją decyzję i w miarę możliwości przedstawiają obszary do rozwoju pod kątem przyszłych możliwych rekrutacji – mówi Magdalena, TF SKOK S.A.

TFSKOK4

Przygotowanie aplikacji

W części „Przygotowanie aplikacji” zakładki „Kariera” zebrane są wskazówki dla kandydatów dotyczące tego jak powinny wyglądać dobrze przygotowane CV i list motywacyjny. Po wysłaniu dokumentów każdy kandydat otrzymuje automatyczne potwierdzenie dostarczenia aplikacji wraz z podziękowaniem za przystąpienie do procesu. Następnie dokumenty są analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydata przez specjalistów z Zespołu Polityki Personalnej.

TF SKOK S.A. silny akcent kładzie też na właściwą komunikację z kandydatami i dobry przepływ informacji między nimi, a firmą. Jak mówi Magdalena: Informacje zwrotną otrzymują zawsze wszyscy kandydaci, biorący udział w procesie rekrutacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest opisywany cały proces oraz terminy poszczególnych decyzji, jeśli jest przewidziana rekrutacja wieloetapowa. Podczas rozmowy telefonicznej zapraszani na spotkanie kandydaci są także informowani o formie spotkania, np. jeśli są przewidziane testy z wiedzy merytorycznej. Każdy kandydat biorący udział w spotkaniach otrzymuje informację zwrotną.

Każdy etap kontaktu kandydata z firmą powinien cechować się nie tylko staraniami kandydata, by jak najlepiej się zaprezentować, lecz także firma musi realizować to założenie i zadbać o każdego kandydata – dodaje przedstawicielka firmy TF SKOK S.A.

Skrzynka spontanicznych aplikacji

Zakładka zawiera jeszcze jedną opcję umożliwiającą przesłanie CV niezależnie od aktualnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. To dobre rozwiązanie dla kandydatów, którzy w danym momencie nie odnaleźli ofert pracy odpowiadających ich profilowi, a bardzo chcieliby spróbować swojej szansy w firmie.

TFSkok2

Staże i praktyki

Jak na dobrze przygotowaną zakładkę przystało, integralną jej częścią są informacje na temat aktualnie prowadzonych staży i praktyk dla studentów oraz młodych absolwentów. Znaleźć tu można informacje o korzyściach, które wiążą się z odbyciem stażu, a także dane dotyczące tego jak wygląda proces rekrutacji i profil idealnego kandydata na staż w firmie. Ścieżka, którą przechodzi kandydat na staż przedstawiono w formie krótkiej i przejrzystej infografiki.

TFSkok3

TF SKOK S.A. działa na rynku IT. Zatrudnia ponad 500 pracowników.  Jest dostawcą kompleksowych usług IT dla podmiotów z branży finansowej i  wytwórcą kilkudziesięciu innowacyjnych produktów programistycznych. Jednym z najważniejszych filarów działalności firmy jest świadczenie usług IT począwszy od idei, poprzez wytworzenie do wdrożenia, aktualizacji i serwisu produktów. Firma zarządza siecią bankomatów SKOK24 i jest wydawcą kart płatniczych dla Systemu SKOK, zapewnia telefoniczne i elektroniczne kanały dystrybucji, w tym bankowość elektroniczną oraz usługi przechowywania i przetwarzania danych.

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Brand & Buzz Specialist, eRecruiter